Sam Ghandchiسام قندچيبررسی نامه عیسی سحرخیز از زندان اوین
سام قندچی
http://www.ghandchi.com/1257-isa-saharkhiz.htm

 

امروز آقای مهدی خانبابا تهرانی نامه عیسی سحرخیز تحت عنوان کلینیک مثلثی را که در زیر ضمیمه است، و شب گذشته در زندان اوین نوشته شده، برایم ارسال کرد (1). اول باید جمهوری اسلامی را محکوم کنم که مدتها است روزنامه نگار برجسته آقای عیسی سحرخیز را زندانی کرده است. دوم آنکه نه تنها مورد آقای سحرخیز بلکه کل داشتن زندانی سیاسی را در جمهوری اسلامی محکوم می کنم چرا که هیچکسی نباید بخاطر داشتن یا بیان هر عقیده ای زندانی شود.

 

در اول نامه آقای عیسی سحرخیز تلویحاً به مورد اخیر قاری خوان متهم به پدوفیل، بچه بازی و کودک آزاری جنسی اشاره شده است. قبلاً در مورد اینکه برخی در اپوزیسیون تا به این مورد میرسند نقدشان نوعی است که گویی می خواهند رژیم هموفوبیک تر از آنچه که هست در مورد همجنسگرایان عمل کند، بحث شده است. می توانید در صورت تمایل نقد به برخی دوستان را در اپوزیسیون در این مورد که بجای برخورد به کودک آزاری جنسی، تجاوز و بچه بازی، همجنسگرا بودن متجاوز  کانون توجهشان شده است، در لینکهای ضمیمه بخوانید (2).

 

اما بعد، آقای سحرخیز تلاش کرده است با استفاده از  لغت "عنف" در پاراگراف هفتم نامه خود نشان دهد که منظورش تجاوز است و نه همجنسگرا بودن متجاوز، ولیکن متأسفانه اصل مطلب ایشان که درباره "کلینیک مثلثی" است چنین نیست.  کلینیک مثلثی بعنوان خواست رژیم نشان داده شده در صورتیکه کلینیک مثلثی توسط آنهایی که کارهای علمی، درمانی و خیریه می کنند به رژیم تحمیل شده وگرنه رژیم نظیر طالبان دقیقاً انکار کامل وجود روابط همجنسگرایانه را برمی گزید. درست است زندانهای ایران نظیر مدارس مختلط در آمریکا نیستند که در درون محیطی آزاد لازم بود جامعه قانع شود که در دسترس قرار دادن کاندوم به معنی آن نیست که جوانان پایین تر از 18 سال به داشتن سکس تشویق می شوند و اینکار اقدامی علمی برای پیشگیری از هپاتیت و ایدز است بدون وارد شدن به این بحث که کلاً جوانان پایین تر از 18 سال درست است رابطه جنسی داشته باشند یا نه. با اینحال حتی در محیط زندان در ایران هم امکان کلینیک مثلثی قدمی به جلو است و نباید رژیم را محکوم کرد که چرا هموفوبیک تر نیست.

 

نه تنها درست است که رژیم را بخاطر به زندان انداختن مخالفان سیاسی محکوم کنیم بلکه درست است ساختار زندانها و حتی استفاده از زندان را چه در ایران و چه در نقاط دیگر جهان برای جرائم غیرسیاسی نیز مورد نقد قرار دهیم، اما بسیار نادرست است که تلویحاً رابطه همجنسگرایانه را جرم تلقی کنیم و از این ناراحت باشیم که گویی از آن جرم زدایی شده است. البته گویی لغت "عنف" در ابتدای نامه منظور نوع تجاوز گرانه اینگونه رابطه است ولی هدف عبارتی که در پایان نامه آمده معلوم نیست. لطفاً دوباره بخوانید و قضاوت کنید؛ آقای سحر خیز می نویسند:"پس کلینیک مثلثی در زندان چیزی نیست جز رسمیت  بخشیدن به انجام تمام این جرائم به طور رسمی." اقلا به نظر نگارنده این سطور، این جمله یعنی می خواهیم رژیم هموفوبیک تر باشد و جرم زدایی از لواط کاری نکند.

 

متأسفانه در دوران رژیم شاه، اپوزیسیون در نقد خود از رژیم اشتباهات اینگونه بسیار کرد وقتی بخاطر مخالفت با رژیم به دلیل نقض حقوق بشر و زندانی کردن مخالفان، بسیاری از اقدامات مترقی در آن دوران، جدا از آنکه در خصلت رژیم بود یا به آن تحمیل شده بود را نیز، از جمله حق رأی زنان و تقسیم اراضی، مورد حمله قرار می داد و نتیجه آن شد که مترقی بودن یا نبودن مواضع جریانات مختلف اپوزیسیون مهم نبود و فقط موضوع این شد که گویی همه حرفهای مخالفان درست است و همه حرفها و کارهای رژیم غلط و مردم نتوانستند تفاوت دیدگاه های ارتجاعی مخالف رژیم شاه و دیدگاه های مترقی را تشخیص دهند.

به امید 
جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

سام قندچی، ناشر و سردبیر ایرانسکوپ
http://www.iranscope.com
http://www.ghandchi.com
بیست و سوم آذر ماه 1395
December 13, 2016

پانویس:

1.  نامه ای تحت عنوان "کلینیک مثلثی" که در 22  آذرماه 1395 توسط عیسی سحرخیز در زندان اوین  نوشته شده است

اصل بر برائت است در قانون اساسی،
و اصل بر تفکیک در زندان ها،
اما قانون و مقررات کجا
 و اجرای آن ها در جمهوری اسلامی کجا؟!!

در این بی قانونی و فضای هرج و مرج قضایی،
زندگی در زندان گاه می شود
 زیستن در کنار قاتلان بالفطره، سارقان مسلح
و مجرمان اصلاح ناپذیری که گاه قتل جدیدی انجام می دهند،
تا پروسه ی قضایی جدیدی شروع شود و
زمان اعدام قتل یا قتل های قبلی چند سالی عقب بیفتد!

بسیادی از این مجرمان را می توان در بند "  نرم تنان" زندان رجایی شهر کرج
موسوم به دارالقران مشاهده کرد که نه تنها زندگی می کنند،
بلکه گاه به جای مدرس می نشینند
 و اگر آب را گل آلود ببینند ماهی مراد صید می کنند
یا چون هم پالکی های خود، چون به خلوت می روند آن کار دیگر می کنند!'
- آن قارⷜ معروف که یک پایش در بیت بود
و یک جایش در آن جا که هنوز یادتان هست!

در زندان که باشی،
 آن هم  در جایی که معرف حضور همه هست،
و  اهل بیت علما هم حامی،
هر فعلی را  می توان علنی انجام داد؛
- لواط عⴷدی ترین کار در بند مردان و همجنس بازی در بند زنان،
و مصرف مواد مخدر و داروهای روانگردان قاچاقی،
امری عادی و روزمره!

وجود "کلینیک های مثلثی" در زندان ها هم
مهر تاییدی است بر این امر!
آن جا که در زمان ورود به زندان پوسترهای نصب شده
این کلینیک تخصصی پیشگیرانه بر در و دیوار،
این پرسش را در ذهن تازه واردها مطرح می کند که
" اینجا دیگر چه جایی است،
 آن هم با این همه علائم و نشانه های خاص؟!"

هرچند که حدس زدن کار زیادی مشکلی هم نمی تواند باشد؛
با چند سوالی که مطرح می کنی و پاسخی که می شنوی
و ماجراهایی که شب پیش،
به محض ورود به قرنطینه زتدان مشاهده کرده ای!
- اعمال ⵑشار برای " تخلیه ی زورکی" موادی که خورده یا استعمال شده،
تا در زمان و مکانی مناسب تر دفع گردد!

و در کنار آن موارد عام، مساله ای خاص که عمق فاجعه را بیشتر می سازد!
پاییدن مردی که نیمه شب از تختی خاص بالا می رود،
 تا با جوانی تازه از راه رسیده و به خیل مجرمان پیوسته،
 به عنف در آمیزد!
 
اما،  در زمان ورود به زندان،
وقتی با شگفتی آن همه پوستر به اصطلاح غیرمجاز  را بر در و دیوار می بینی
این سوال در ذهنت نقش می بندد که کلینیک مثلثی چیست و شان نزول آن کدام؟
کافی ست چند عکس و گراف را مشاهده کنی تا نبض ماجرا دستت بیاید!
جایی که تبلیغ ارائه ی کاندوم رایگان می کنند،
- آن هم ب&##1585;ای استفاده دو هم جنس-
یعنی: در این مکان انجام لواط آزاد است، اما با شرایط خاص!
"شرط ما در زندان این ست که لواط بدهید و لواط بکنید،
 منتهی مراقب باشید که هپاتیت نگیرید و به ویروس اچ آی وی آلوده نشوید!

مواد بکشید، به یک شرط،
در زمان تزریق از سرنگ و  سرسوزن آلوده و دست چندم
 استفاده نکنید!
یا ترک کن! اما متادون را جایگزین مواد مخدر خودت قرار بده!

پس کلینیک مثلثی در زندان چیزی نیست جز رسمیت  بخشیدن به انجام تمام این جرائم به طور رسمی!
بهانه هم روشن است، پیشگیری از عوارض آن.

پس زندان نمونه ی کوچکی است از جامعه ی ایران،
و جایی که هنوز مسئولان رسمی می توانند اعتراف کنند:
" در جمهوری اسلامی همه ی این چیزها آزاد است
 و بسیاری از  آن ها هم رایچ!
اما احتیاط کنید و پیشگیری که به چنین امراض رسمیت نبخشید!

عیسی سحرخیر
نیمه شب دوشنبه بیست و دو آذر 95

 

2. اپوزیسیون و ماجرای قاری قران بچه باز
http://www.ghandchi.com/1230-child-molester.htm

 

کودک آزاری جنسی و بچه بازی مسأله ای جدی است
http://www.ghandchi.com/1237-bache-baazi.htm


متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com
 

 

SEARCH