Sam Ghandchiسام قندچي بحثهای کاذب درباره پادشاهی و جمهوری
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/1232-paadeshaahi-jomhouri.htm

 

Fouquet_et_henri_IV

 

از آخرین باری که درباره گفتمان پادشاهی خواهی و جمهوریخواهی مطلبی نوشتم شش ماه می گذرد (1) و یکسال پیش هم گفته شد که "از نظر اینجانب درک غلطی در مورد هواداران دو پادشاه پهلوی وجود دارد که کل این گفتمان بی حاصل را سالهاست دامن زده و از جمله وقت خود را نیز سالها در این بحثها تلف کردم" و در همان نوشتار به مقاله ای به زبان انگلیسی در مورد رضا شاه از دکتر ایکس اشاره کردم که به این موضوع به دقت پرداخته است (2).

 

بتازگی دوباره بحثهای کاذب پادشاهی خواهی و جمهوریخواهی بالا گرفته و شاید دلیل امر ورود نیروهای تازه ای به صفوف فعالین و صاحب نظران سیاسی است که خود مایه خوشوقتی است. در نتیجه بی فایده نیست که به کاذب بودن گفتمان بالا دوباره اشاره شود. اگر مسأله ما مقام تشریفاتی در رهبری کشور است، یعنی پادشاه آنگونه که در قانون اساسی مشروطه تعریف شده، در آنصورت احمد شاه چنان مقامی در ایران بود و رییس جمهور آلمان، رییس جمهور اسراییل یا رییس جمهور عراق چنین مقامهایی هستند. جدا از آنکه این مقام موروثی باشد یا انتخابی، چندان در موضوع اداره کشور اهمیت ندارد.

 

اما مقام واقعی غیرتشریفاتی در رهبری کشور اصل مسأله است. حال چه این مقام کشور نخست وزیر باشد نظیر انگلستان و عراق کنونی، یا که رییس جمهور باشد نظیر فرانسه و آمریکا. موضوع این است که آیا این مقام غیرتشریفاتی از طریق دموکراتیک انتخاب شده یا نه و بر اساس چه موازینی کشور را اداره می کند.

 

اصل بحث برای آینده قدرت در ایران مقام غیرتشریفاتی است و نه بحثهای کاذب درباره رژیم پادشاهی و جمهوری و کمونیسم و غیره. شخصاً فکر می کنم در آینده، هم مقام تشریفاتی و هم مقام غیرتشریفاتی برای رهبری کشور ایران موروثی نخواهند بود، و به همین علت از اصطلاح جمهوری آینده نگر استفاده می کنم؛ اما همانطور که در نوشتاری با همین عنوان توضیح داده ام (3) آنچه مهم است ساختار انتخاب و اداره کشور توسط مقام اول غیرتشریفاتی کشور و کنترل و تعادل قدرت وی و قوه مقننه و قضاییه در قانون اساسی است وگرنه جمهوری سکولار هم می تواند به دیکتاتوری ختم شود همانگونه که در دنیا بسیارند.

 

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران


سام قندچی، ناشر و سردبیر ایرانسکوپ
http://www.iranscope.com
http://www.ghandchi.com
دهم آبان ماه 1395
October 31, 2016

پانویس:

1. نزاعی که پادشاهی خواهان، ملیون و چپ را رها نمی کند
http://www.ghandchi.com/1155-davaaye-scuffle.htm

 

2. درکی غلط از هواداران دو پادشاه پهلوی در میان برخی دوستان
http://www.ghandchi.com/1013-do-paadeshaahe-pahlavi.htm

 

3. ایران-جمهوری آینده نگر-ویرایش سوم
http://www.ghandchi.com/411-FuturistRepublic.htm
Iran-Futurist Republic-Third Edition
http://www.ghandchi.com/411-FuturistRepublicEng.htm 


 

 

 


 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

 

 

SEARCH