Sam Ghandchiسام قندچيدرکی غلط از هواداران دو پادشاه پهلوی در میان برخی دوستان
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/1013-do-paadeshaahe-pahlavi.htm

 

دوست عزیز آقای دکتر اسماعیل نوری علا سه روز پیش مقاله تازه ای درباره سلطنت و جمهوری نوشته اند که با اظهار نظرهای مختلفی از سوی هواداران و مخالفان پادشاهی در ایران مواجه شد (1).

 

در سایت گویانیوز یکی از کامنت گذاران مخالف پادشاهی خواهی که شخصاً با او هیچ آشنایی ندارم، مجموعه بحث را با این عبارات جمع بندی کرده است: "میگم حالا که میخواهید خیلی دمکراتیک باشید. چطوره هر چهار سال یکبار، یک انتخابات هم برای یک شاه تشریفاتی داشته باشید! بعد هم میتونید در قانون اساسی قید کنید که هیچ کس نمیتونه برای بیشتر از دو دوره شاه تشریفاتی بشه! اینطوری میتوانید هم بعضی طرفدارای پالانی رو راضی داری هم ادعا کنی جمهوری خواهی. البته چنین راه حلی برای اکثریت شاهپرستان دوآتیشه (مثل شپش شپش) جواب نمیده و باز یاید یک مقاله دیگری بنویسی و یکی دو بند هم برای اونها تو قانون اساسی آینده اضافه کنید!" (2).

 

از نظر اینجانب درک غلطی در مورد هواداران دو پادشاه پهلوی وجود دارد که کل این گفتمان بی حاصل را سالهاست رقم زده و از جمله وقت خود را نیز سالها در این بحثها تلف کردم. بهترین نوشته ای که غلط بودن این درک را به وضوح نشان می دهد مقاله ای است از اهریمن ایکس درباره رضا شاه که احساسات هواداران دو پادشاه پهلوی را به وضوح نشان می دهد و مطالعه آن را به خوانندگان توصیه می کنم (3).

 

هواداران دو پادشاه پهلوی کسانی هستند که هوادار اقتدار ایران بوده و ایران را در دوران دو پادشاه پهلوی چنان دورانی می بینند و همیشه در این مورد گفته اند که عراق صدام حسین تنها بعد از سقوط پادشاه پهلوی جرئت کرد به ایران حمله کند. همین چند روز پیش در پی حادثه مرگ صدها ایرانی در مراسم حج، ویدیویی در صفحه فیسبوک یکی از هواداران پادشاهی دیدم که نشان می داد ملک سلمان پادشاه کنونی عربستان در دوران محمد رضا شاه برای شاد کردن پادشاه ایران دارد می رقصد و در زیر ویدیو کامنتی بود که مقایسه وضعیت ایران آن زمان و امروز بود (4).

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

 

سام قندچی، ناشر و سردبیر ایرانسکوپ

http://www.iranscope.com

http://www.ghandchi.com

یازدهم مهر ماه 1394  
October 3, 2015

 

متون برگزیده

http://featured.ghandchi.com

 

 

پانویس:

 

1. جمعه گردی های اسماعيل نوری علا از «سلطنت همه کاره» تا «پادشاهی هيچ کاره»

http://isdmovement.com/2015/1015/100215/100215.Esmail-Nooriala-Despotic-King-V-Conditional-Monarchy.htm

 

2. کامنتی در گویانیوز در مورد مقاله دکتر اسماعیل نوری علا
http://goo.gl/djXHoa

 

 

3. Reza Shah the Great of Iran, Pahlavi I, The Real Story
http://iranpoliticsclub.net/history/reza-shah/index.htm


Father of the Nation and Creator of the Modern Iran
Reza Khan was a true Republican, he wanted to establish a Republic in Iran and become the first president; however, the traditional combine institutes of the Persian Royal Courthouse, monarchists, Feudals and Shiite Mullahs saw their social classes benefits in danger and forced him to become a shah.
Reza Khan desired to be the first president of Iran and reform Iran. His desire was for the people to elect one worthy president after another and revive Iran. Reza Khan wanted a Secular Republic to cut off the hands of the Shiite Islam from the government. Deep inside, Reza Khan despised the corrupt institutes of monarchy, feudalism and religion.
The history would have been different and today’s Iran would have been heaven if Reza Khan had gotten his way! Unfortunately, the Monarchists, Mullahs and Feudals continued the tradition of dictatorship and eventually the Absolutist Monarchial Dictatorship gave birth to the Theocratic Shiite Dictatorship of the 1979. The Old Monarchist – Shiite Brotherhood tied Reza Khan’s hands and avoided the creation of the Democratic Republic of Iran; furthermore, they put Iran in a path of traditional tyranny which resulted in a Theocratic Dictatorship of IRI. Throughout the history of Iran, Monarchists and Mullahs have always gone hand in hand. Every time a true reformer wanted to develop a change, the Brotherhood of Monarchists and Mullahs have blocked it! If Reza Khan would have gotten his way, Iran’s destiny would have been different; Monarchy would seize to exist and IRI would have never been born!

 

.....

From 1906 - 1909 the constitutional revolutionaries and constitutional monarchists such as Satar Khan and Baqer Khan shed blood and spent many efforts to establish a constitutional monarchy in Iran. During the reign of Ahmad Shah Qajar (1909 - 1925), Iran was the perfect example of a constitutional monarchy (European Style). Obviously the constitutional monarchy did not work in Iran because the nation became on the verge of collapse. Absolutist monarchy, also did not work in Iran, or else people would have not committed to a grand revolution to change it to a constitutional monarchy. So neither absolutist monarchy, nor constitutionalist monarchy could have worked in Iran. Both systems had their chances, both systems governed Iran and both systems failed miserably. No one was aware of this fact, better than Reza Khan. His goal was to end monarchy and create the first republic in Iran, the same as what Kemal Ataturk had done in Turkey. A Secular Nationalist Republic with Reza Khan as the first president would have been the desired system of government for Iran. This was Reza Khan's plan. His popularity was so high that he would have been elected for president surely for two consecutive terms. After him, would come one democratically elected president after another. This was Reza Khan's logical and rational plan for Iran

 

 

4. رقصیدن ملک سلمان پادشاه کنونی عربستان در دوره جوانی به افتخار و مقابل پادشاه وقت ایران محمدرضا شاه پهلوی

https://www.facebook.com/captain.foroughi/videos/10153145376601592/?pnref=story

 

 

SEARCH