Sam Ghandchiسام قندچيسؤالی از آیت الله خامنه ای در مورد شعار "مرگ بر آمریکا"
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/1037-khamenei-amrika.htm


روز گذشته سیزدهم آبان ماه امسال در سالروز گروگانگیری در سفارت آمریکا در تهران خبرگزاری های بین المللی از ایران توضیحات آیت الله خامنه ای را در مورد شعار "مرگ بر آمریکا" که 30 و اندی سال است بر دیوار ساختمانهای بلند در تهران نقش بسته و در خیابانها توسط گروه های شبه دولتی در مناسبت های مختلف فریاد زده می شود، منتشر کردند. اصل حرف آقای خامنه ای این است که این شعار در مورد دولت و سیاستهای آمریکا است و نه مردم این کشور (1).

 

سؤالم از آیت الله خامنه ای این است که اگر از فردا در شهر واشنگتن افراد مرتبط با دولت آمریکا برروی ساختمانهای بلند بنویسند "مرگ بر ایران" و گروه های شبه دولتی در خیابانها در مناسبت های مختلف نظیر هنگام ورود رئیس جمهور ایران به آمریکا در خیابانهای مقابل محل سفارت پیشین ایران در واشنگتن فریاد "مرگ بر ایران" سر دهند، و دولت آمریکا بگوید که خطاب این شعار مردم ایران نیست، در آنصورت احساسات ایرانیان و انتظارشان از مردم آمریکا چه خواهد بود؟

 

پاسخ خود را به این مورد فرضی می دهم و امیدوارم آیت الله خامنه ای نیز نظر خود را مطرح کنند. شخصاً در صورت وقوع مورد فرضی بالا از مردم آمریکا خواهم خواست که دولت خود را برای تهییج مردم به اینگونه اقدامات فرضی ضد ایرانی محکوم کنند و از دولت بخواهند که از مالیات مردم برای نوشتن شعارهای ایران ستیز بر دیوارها خودداری کند و دیوار ساختمانها را پاک کند و از صرف مالیات مردم برای تأمین هزینه گروه های شبه دولتی فرضی برای دادن شعارهای ضد ایرانی در خیابانها خودداری کند و عواملی را که در خیابانها چنین شعارهایی راه می اندازند برای همیشه از خیابانها جمع کند. در پایان نیز از مردم آمریکا درخواست خواهم کرد به مقامات دولتی که دست به چنین کارهای ایران ستیزانه فرضی زده اند، رأی ندهند.

 

در پایان باید دوباره گفت آمریکا ستیزی که فرضی نیست و واقعی، در همه این سالها در ایران جریان داشته و به ضرر مردم ایران بوده است (2). هرچند جمهوری اسلامی خود با آمریکا در ساقط کردن طالبان از قدرت در افغانستان و صدام حسین در عراق همکاری کرده، اما همه این سالها مردم ایران را از داشتن رابطه متمدنانه دیپلماتیک با آمریکا محروم کرده است (3).


به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

سام قندچی، ناشر و سردبير ایرانسکوپ
http://www.iranscope.com
http://www.ghandchi.com

چهاردهم آبان ماه 1394
November 5, 2015

 

پانویس:

 

1. Iran Ayatollah: 'Death to America' refers to US policies
http://bigstory.ap.org/article/e7da18c319aa4e26afe568f967b31b54/iran-ayatollah-death-america-refers-us-policies

 

2. آمریکا ستیزی به ضرر مردم ایران است
http://www.ghandchi.com/1034-amrikaa-setizi.htm
 

3. فقدان روابط دیپلماتیک با آمریکا فقط به ضرر مردم ایران است
http://www.ghandchi.com/960-us-iran-embassy.htm

 

 

 

مطلب مرتبط
شعار "مرگ برآمریکا"ی نمایندگان مجلس جمهوری اسلامی
http://www.ghandchi.com/336-IRIParliament.htm
"Death to America" Chants of IRI New Parliament
http://www.ghandchi.com/336-IRIParliamentEng.htm
 

 


متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

 

 

SEARCH