Sam Ghandchiسام قندچي آمریکا ستیزی به ضرر مردم ایران است
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/1034-amrikaa-setizi.htm

 

amrikaa-setizi

 

بعدالتحریر هشتم ماه مه 2018: این مقاله دوسال و نیم پیش نوشته شده است.

مطلب مرتبط: آنچه آقایان حسن روحانی و محمد جواد ظریف در مورد برجام پافشاری نکردند:
http://www.ghandchi.com/2030-bar-jaam.htm

 

----------------------------------------
برجام یا توافق هسته ای وین بین ایران و آمریکا و دیگر قدرتهای بزرگ چهار ماه پیش امضا و چند هفته پیش اجرایی شد (1). رهبران اپوزیسیون و دولت ایران نظر خود را در مورد توافق، از همان زمان تفاهمنامه لوزان، مطرح کردند و حرف تازه ای نیست و آنچه می ماند برای مورخان است (2). در دوماه گذشته مشخصاً این سؤال مطرح بوده که ایران پس از توافق هسته ای چه کار می خواهد بکند (3)؟ سیاست آمریکا ستیزی همچنان بین بخشهایی از رهبران اپوزیسیون و دولت ایران بطور عریان ادامه پیدا کرده است. امروز در دنیا، آمریکا ستیزی دیگر ژستی روشنفکرانه نیست و بعد از حملات یازدهم سپتامبر به نیویورک در پانزده سال پیش، آمریکا ستیزی به سمبل جنایات جریانات اسلام افراطی نظیر القاعده و داعش تبدیل شده و چنین برخوردها ملت ایران را در اذهان عمومی جهان همسان با آنگونه جریانات قرار می دهد، جدا از آنکه هدف شعار دهندگان چه باشد. آمریکا ستیزی به ضرر مردم ایران بوده و با خیزش داعش دیگر این حقیقت غیرقابل کتمان است. وقت آن است که رهبران اپوزیسیون و دولت ایران رسماً آمریکا ستیزی را محکوم کنند و برای همیشه صف مردم ایران را از جریانات متحجر اسلام افراطی جدا کنند.


به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

سام قندچی، ناشر و سردبير ایرانسکوپ
http://www.iranscope.com
http://www.ghandchi.com

یازدهم آبان ماه 1394
November 2, 2015

 

پانویس:

 

1. برنامه جامع اقدام مشترک
https://goo.gl/oFuMDf

 

2. فرض کنیم تفاهمنامه لوزان به عهدنامه ترکمانچای دیگری ختم شود
http://www.ghandchi.com/899-lausanne-iran.htm

 

3. ایران پس از توافق هسته ای چه کار می خواهد بکند
http://www.ghandchi.com/1004-iran-after-deal.htm 
 

 

 

 

 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

 

 

SEARCH