Sam Ghandchiسام قندچي این بار حمله به مجاهدین مقدمه چیست؟
سام قندچی
http://www.ghandchi.com/1036-sarkoob.htm


منابع خبری اپوزیسیون ایران از حمله عوامل جمهوری اسلامی به کمپ لیبرتی مجاهدین در عراق خبر می دهند که به کشته شدن 23 نفر از اعضا آن تشکیلات انجامیده است (1). سالها پیش نظرم را در مورد سازمان مجاهدین خلق نوشته ام (2) اما این مقاله ربطی به آن بحثها ندارد. در پی آنکه مجاهدین در 30 خرداد 1360 در تظاهرات میدان فردوسی تفنگ برداشتند، اعدام هواداران و اعضاء مجاهدین در تابستان همان سال شروع شد. به رغم آنکه باتفنگ برداشتن مجاهدین در آن تاریخ مخالف بودم اما اعدام های آن سال را محکوم کردم (3).

 

حزب توده از اعدام مجاهدین حمایت می کرد و بخاطر دارم همان زمان در خانه مرحوم پدرم که نه با سیاست کار داشت و نه در این موردها می دانست مهمانی داشتیم که دست بر قضا از رهبران حزب توده بود و برای آیت الله بهشتی که در بمبگذاری مجلس کشته شده بود گریه می کرد و می گفت حق مجاهدین است که اعدام شوند. به او گفتم از کجا می دانید کار مجاهدین بوده و تازه اگر هم بوده چرا از اعدام های فله ای بدون محاکمه عادلانه پشتیبانی می کنید؛ فردا همین بلا می تواند سر خودتان بیاید! گرچه دوست داشتم پیش بینی ام درست از آب در نیاید اما متأسفانه همان شد و رهبران حزب توده پس از آنکه راه همکاری جمهوری اسلامی و روسیه را تحکیم کردند خودشان دو سال دیرتر بازداشت شدند و آنهایی که نظیر فرج الله میزانی (جوانشیر) در زندان مقاومت کردند پنج سال بعد از دستگیری اعدام شدند (4).

 

بنظر می رسد فاصله بین حمله به مجاهدین و سرکوب آنهایی که این بار راه همکاری جمهوری اسلامی با آمریکا را هموار کرده اند، کوتاه تر شده است. در سالهای 1360 برای جمهوری اسلامی ابداً پایه ریزی همکاری با روسیه به معنی آزاد گذاشتن نیروهای هوادار روسیه برای فعالیت سیاسی در ایران نبود و از همان اول هم که حزب توده آزاد بود برای آیت الله خمینی روشن بود که آنها را از میان بر خواهد داشت و این برنامه را به آنهایی که خیلی به او نزدیک بودند از همان روز اول پیروزی انقلاب گفته بود. بر همین روال نیز همکاری جمهوری اسلامی با آمریکا در عراق و سوریه و نقاط دیگر خاورمیانه و حتی کنار آمدن در رابطه با مسأله هسته ای نظیر همکاری بر سر سقوط طالبان در افغانستان و سقوط صدام در عراق است و ابداً به معنی آزاد گذاشتن نیروهای هوادار آمریکا برای فعالیت سیاسی و مدنی در ایران نیست.


به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

سام قندچی، ناشر و سردبير ایرانسکوپ
http://www.iranscope.com
http://www.ghandchi.com

سیزدهم آبان ماه 1394
November 4, 2015

 

پانویس:

 

1. اتحاد جمهوریخواهان ایران: حمله به کمپ لیبرتی را محکوم می کنیم!
http://jomhouri.com/jomhouri/archives/21929

 

2. مجاهدین خلق، تشکیلاتی بعثی

http://www.ghandchi.com/343-MKO.htm

 

Mojahedine Khalgh, a Baathist Organization

http://www.ghandchi.com/343-MKOEng.htm

 

3. چند کلمه درباره براندازان و اصلاح طلبان
http://www.ghandchi.com/929-barandaazaan.htm

 

4. آنچه از تراژدی جوانشیر و حزب توده می توان آموخت
http://www.ghandchi.com/940-javanshir.htm
 

 

 

مطالب تازه مرتبط
مجاهدین درون اپوزیسیون نیست، داعش شیعی است
http://www.ghandchi.com/1332-mko-shiite-daesh.htm

 

آرزوی مرگ هیچکس حتی رهبران رژیمها و سازمانهای ارتجاعی را ندارم
http://www.ghandchi.com/1706-iri-pmoi.htm

 

 

 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

 

 

SEARCH