Sam Ghandchiسام قندچيدرباره برخی فیلمهای بی سر و ته روشنفکری
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/1014-film-e-bisarotah.htm

 

سالهاست در فیلمسازی ایران روندی سیاسی و کاملاً آگاهانه وجود دارد که اصطلاحاً فیلمهای روشنفکری خوانده می شود و در میان آنها فیلمهایی هستند کلاً بی سر و ته یعنی فیلم در آخر می خواهد نقطه نظری ارائه ندهد و به اصطلاح مردم را به فکر کردن وادار کند.

 

این نوع فیلمها در دوران رژیم شاه هم وجود داشت و همیشه نیز با این ادعا که رژیم از تولید و پخش آنها جلوگیری می کند چون می خواهد "توده" مردم را در ناآگاهی نگهدارد. در مورد این ادعا در مورد آن فیلمها در میان صاحب نظران بسیار گفت و گو شده و مقصود بحث در اینجا نیست. البته آنزمان فیلمهای مبتذل فارسی هم فراوان بود که آنهم ربطی به آنچه در اینجا مورد بحث است ندارد. موضوع بحث این است که فیلمهای بی سر وته که بخش کوچکی از فیلمهای دوران قبل از انقلاب بود همچنان بعد از انقلاب تولید می شوند و با ادعای مشابه در مورد به اصطلاح توده ها.

 

غرض بررسی ادعای فیلمهای بی سر و ته درباره به فکر وادار کردن مردم عادی است. مردم عادی ایران خودشان عقل دارند و فیلمی که می بینند درباره اش نظر دارند ولی می خواهند نظر فیلمساز را هم ببینند و قضاوت کنند. بی و سر ته بودن، کسی را دانشمند نکرده اما توهینی به بینندگان است. توهینی که بسیاری از روشنفکران با کاربرد اصطلاح "توده" در مورد مردم عادی همچنان مرتکب می شوند.

 

مردم عادی درست است سیاسی نیستند و روز و شب به سیاست نمی اندیشند اما "توده" و "گله" هم نیستند و فکر خود را دارند و در مورد موضوعاتی فکر می کنند که روشنفکران سیاسی ما حتی در خواب هم قادر به درک آنها نیستند و بهتر است روشنفکران سیاسی ایران یاد بگیرند به افکار مردم عادی احترام بگذارند. در مورد تفاوت تشکیلاتی از انسانهایی با فردیت و فرقه های توده های گله وار بحث شده است (1) که اتفاقاً دومی بیشتر واقعیت جمع های روشنفکرانی است که در کالت ها فعال بوده اند (2).

 

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

 

سام قندچی، ناشر و سردبیر ایرانسکوپ

http://iranscope.blogspot.com

http://www.iranscope.com

http://www.ghandchi.com

سیزدهم مهر ماه 1394  
October 5, 2015

 

متون برگزیده

http://featured.ghandchi.com

 

 

پانویس:

 

1 اشکال اپوزيسيون ايران چيست؟
http://www.ghandchi.com/497-fardiat.htm

 

2. آينده نگري و کالت هاي بازمانده جنبش کمونيستي
http://www.ghandchi.com/493-CommunistCults.htm

 

 

SEARCH