Sam Ghandchiسام قندچي دکتر مرتضی انواری: مقایسه ترامپ و اوباما در ارتباط با ایران
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/2393-morteza-anvari.htm

مطالب مرتبط: *

 

morteza-anvari-iran

 

دو روز پیش آقای دکتر مرتضی انواری در برنامه ای تحت عنوان «آیا ترامپ شوالیه نجات دهنده است یا فرصتی برای اپوزیسیون» (1)، با آقای سعید بهبهانی در تلویزیون میهن به گفت و گو نشستند. دکتر انواری مقایسه ای را بین برخورد پرزیدنت ترامپ و پرزیدنت اوباما به ایران، مطرح کرد و در واقع مهمترین نکته بحث آقای مرتضی انواری این بود که اگر ایرانیان به این امید باشند که پرزیدنت ترامپ، ایران را از شر رژیم اسلامی خلاص کند، سخت در اشتباهند. ممکن است تصور کنیم که اگر کسی اینگونه می اندیشد، چطور در عین حال تفاوتی بین ترامپ و اوباما در رابطه با ایران می بیند؟ همانطور که شعار مردم را در بحبوحه جنبش سبز در تهران به یاد داریم، بیان شک بود که اوباما با جنبش است یا با رژیم، در حالیکه درست یکسال پیش هنگام خیزش دی ماه 96 (2)، پرزیدنت ترامپ به رغم آنکه رسانه هایی نظیر واشنگتن پست و مشاوران ایرانی آن رسانه ها، او را از حمایت علنی از جنبش مردم در ایران برحذر می داشتند، صریح و شفاف از خیزش مردم در ایران حمایت کرد (3). در واقع نقش رسانه های عمده آمریکایی بسیار حائز اهمیت است چه در برخورد آنها به اخبار مبارزات مردم در ایران و چه در برخورد آنها به دولت آمریکا. این قلم سال گذشته در مقاله ای در ارتباط با مقایسه برخورد شبکه خبری سی ان ان به پرزیدنت اوباما و پرزیدنت ترامپ به جنبه دیگری از همین موضوع پرداختم (4).  مضافاً اینکه دوران دولت پرزیدنت ترامپ در دو سال گذشته نشان داده که برعکس تصور برخی برخی فعالان سیاسی ایرانی پیش از آغاز ریاست جمهوری دونالد ترامپ، دموکراسی آمریکا همچنان استقامت خود را نشان داده است (5). دکتر مرتضی انواری نه تنها در مصاحبه خود به همه این مباحث پرداخته است بلکه به زبان ساده، موضوعات پیچیده ای را در مورد سیاست داخلی و خارجی آمریکا، و بویژه در ارتباط با مناسبات آمریکا با جنبش مردم و رژیم اسلامی در ایران، موشکافی کرده، که بسیار شنیدنی است.


به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE
http://www.ghandchi.com

ششم دی ماه 1397
December 27, 2018

 

پانویس:

 

1. تلویزیون میهن: آیا ترامپ شوالیه نجات دهنده است یا فرصتی برای اپوزیسیون با نگاه مرتضی انواری
https://www.youtube.com/watch?v=7lfNL13FBoY

 

2. خیزش 96

https://goo.gl/QmJPYV

 

3. ضرورت حمایت جهانی از خیزش تاریخی ضد اسلامگرایی در ایران
http://www.ghandchi.com/1839-iran-anti-islamist-uprising.htm 
Worldwide Support for Iran's Historic Anti-Islamist Uprising is Necessary
http://www.ghandchi.com/1839-iran-anti-islamist-uprising-english.htm

 

4. سؤالی از سی ان ان درباره ترامپ در مقایسه با اوباما
http://www.ghandchi.com/1321-cnn-trump-obama.htm
A Question from CNN about Trump vs Obama
http://www.ghandchi.com/1321-cnn-trump-obama-english.htm

 

5. در سال اول ترامپ، دموکراسی آمریکا استقامت خود را دوباره ثابت کرد
http://www.ghandchi.com/1801-us-democracy.htm 
In Trump's First Year, US Democracy Proved again to be Resilient
http://www.ghandchi.com/1801-us-democracy-english.htm
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

 

SEARCH