Sam Ghandchiسام قندچي درباره ی فاشیستهای کرد: ضدیت فراخوان چند جریان سیاسی کرد با دموکراسی خواهی و وحدت مردم ایران را در سالگرد قتل حکومتی ژینا #مهسا_امینی محکوم می کنم

سام قندچی

http://www.ghandchi.com/faashisthaaye-kord.htm

http://isdmovement.com/2023/0923/090723/090723-Sam-Ghandchi-On-Kurdish-issue.htm

پی نوشت یک ساعت بعد از انتشار: حمله ی هکرهای فاشیستهای کرد که در سی آی ای نفوذ کرده اند به اینترنت خانه ام بعد از افشاگری من. اینها قبلاً هم این کارها را کرده اند! استالینیستهایی که فاشیست تجزیه طلب شده اند دستکمی از دیکتاتورهای کنونی و گذشته ی ایران ندارند و فقط دنبال قدرت هستند*. س.ق

 

faashisthaaye-kord

 

درباره ی فاشیستهای کرد
ضدیت فراخوان چند جریان سیاسی کرد با دموکراسی خواهی و وحدت مردم ایران را در سالگرد قتل حکومتی ژینا #مهسا_امینی محکوم می کنم
*
https://twitter.com/ghandchi/status/1699423790508245322

https://tinyurl.com/4yy7xspb


چند لحظه پیش این فراخوان را در سایت اخبارروز خواندم
https://www.akhbar-rooz.com/215336/1402/06/15
 
بحثم را در مورد این موضوع آخرین بار 4 ماه پیش توضیح دادم و نیازی به تکرار نیست
http://www.ghandchi.com/4454-hashtag_mahsa_amini.htm

در مورد تجزیه طلبانی نظیر پژاک و بخشهایی از حزب دموکرات کردستان و کومله که در حقیقت به دلیل تجزیه طلبی آشکار و نهان جدا شدند به اندازه ی کافی بحث شده
:
http://bit.ly/2MOZC63

در اینجا فقط می خواهم بگویم این گروهها در خود کردستان نیز با لات بازی، کسانی را که با جدایی طلبی اینها مخالفند، تهدید می کنند، واز روز اول جنبش مهسا حتی برادر زنده یاد ژینا #مهسا_امینی را که از وحدت مردم ایران به روشنی حمایت کرد تهدید کردند و بعد هم حتی مادر مهسا را به دلیل بیان وحدت طلبی مردم ایران تهدید کردند. من شخصاً سالهاست دیدگاهم را در مورد دولت-ملت اعلام کرده ام و اصلاً نظرم حمایت از دیدگاههای قرن 19 در مورد ملت-دولت نیست:
http://www.ghandchi.com/401-FuturistVision.htm

http://www.ghandchi.com/401-FuturistVisionEng.htm

اما این لات بازی های فاشیستی نمی تواند آینده ی ایران را بسازد و برای ما دموکراسی به ارمغان نمی آورد. از دوستان آنارشیستی که با این جریانات در داخل و خارج کشور همکاری می کنند تقاضا دارم این حقایق را زیر فرش نزنند. این گروههای فاشیستی کرد همانقدر کارشان دارد با لات بازی شروع می شود که حزب اللهی ها در زمان انقلاب 57 با لات بازی جو سیاسی انقلاب 57 را در کنترل خود گرفتند و بعد از انقلاب هر روز بیشتر ادامه دادند و نیروهای دموکراسی خواه باید از همان اول جلوی آنها می ایستادند و امروز هم باید جلوی این جریانات فاشیستی کرد ایستاد
! راه اوجالان و پژاک در ترکیه فقط برای مبارزات دموکراسی خواهی در ترکیه نکبت نیافرید و تکرار آن کژراهی ها توسط پژاک و آنهایی که از حزب دموکرات و کومله جدا شده اند و با سوء استفاده از آن نامها، دکان تازه ای را برای پژاک راه انداخته اند، جز بدبختی برای مردم ایران ثمری نخواهد داشت:
http://bit.ly/2MOZC63

فعالان آگاه دموکرات و آینده نگر جنبش سیاسی در کردستان ضروری است به جای به اصطلاح وحدت کردستان، سکوت خود را درباره ی این اختلافات در مورد دموکراسی خواهی بشکنند و اجازه ندهند این جریانات با لات بازی جوسیاسی ایران را رقم بزنند؛ اشتباه نیروهای دموکراسی خواه را در سال 57 تکرار نکنید و صف خود را از این جریانات فاشیستی جدا کنید! دموکراسی خواهی در الویت جنبش مردم ایران قرار دارد چه در کردستان و چه در بقیه ی ایران و این جریانات فاشیستی قومی، ضددموکراتیک هستند و روزی اگر موفق شوند همین فاشیسم را در داخلِ به اصطلاح کشورِ کردستان که می خواهند بسازند ادامه خواهند داد. به اندازه ی کافی بحث تئوریک در این مورد کرده ایم. باید در برابر این جریانات فاشیستی ایستاد که با لات بازی حتی خانواده ی مهسا را نیز تهدید می کنند و بساط کار و زندگی مخالفانشان را در کردستان و بقیه ی ایران و خارج کشور به هم میزنند. اینها مانند همه ی فاشیستهای دیگر آنچه برایشان مهم است نه مردم کردستان ونه مردم بقیه ی ایران یا جهان و دنبال کسب قدرت هستند، برای تحمیل دیدگاههای فاشیستی شان و بی دلیل اینها را به هیتلر تشبیه نمی کنم. می دانم خیلی از اینها از روی ناآگاهی این مواضع را دارند ولی بسیاری از نازی های آلمان هم ناآگاه بودند، ولی بقیه ی نیروهای سیاسی که واقعیت را می دیدند، به خاطر اختلافات سیاسی با یکدیگر، از کمونیستها تا لیبرالها، از یهودیان تا مسیحیان و مسلمانان، به فاشیستها میدان دادند و در پایان فاشیستها به روی کار آمدند و نه تنها آلمان را نابود کردند و میلیونها انسان را در سراسر جهان از بین بردند بلکه آلمان و آلمانی را در تاریخ بدنام کردند! این جریانات فاشیستی کرد را برای همیشه طرد کنیم
.

https://www.facebook.com/ghandchi/posts/pfbid02Fk159s2zRko7JwFLb8zVeCn67Pmv8LV4rdFtbbUHU2zLo7iNYQxfj2oawKtUcneBl

https://twitter.com/ghandchi/status/1699423790508245322

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE
http://www.ghandchi.com

15 شهریور ماه 1402
September 6, 2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

 

SEARCH