Sam Ghandchiسام قندچيچرا صدای آمریکا موفق تر از رادیو فردا است
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/943-radiofarda-voa.htm

 

Why VOA is More Successful than Radio Farda

http://www.ghandchi.com/943-radiofarda-voa-english.htm

 

ممکن است شگفت انگیز باشد که بگوییم رادیو فردا عموماً مدیریت بهتری در دهسال گذشته داشته است و کارمندانش با اشتیاق و تلاش بیشتری کار می کنند که در گزارش های وب آنها آشکار است؛ با اینحال، صدای آمریکا بسیار بیش از رادیو فردا مورد توجه مردم است. ممکن است گفته شود که مارک صدای آمریکا تاریخ طولانی تری دارد اما این علت همه ماجرا نیست. رادیو فردا از منشأ رادیو اروپای آزاد است که توسط سازمان سیا راه اندازی شده است. در اتحاد شوروی این واقعیت می توانست بر تعداد کسانی که این برنامه را دوست داشتند بیافزاید در صورتیکه برای ایران این قضیه عامل کاهش علاقه است. نه تنها کودتای 28 مرداد 1332 علیه مصدق در ایران تصویر بدی از سازمان سیا در میان ایرانیان خلق کرده است که پسر محمد رضا شاه نیز از سیا فاصله می گیرد، بلکه حتی بی بی سی تا به امروز به دلیل همکاری با کودتای سیا در آن زمان شهرت بدی دارد. صدای آمریکا چنین تصویری را در میان مردم ایران ندارد. ایرانیان به بسیاری از منابع خبری در داخل ایران نیز به دلیل مشابهی بی اعتماد هستند، یعنی بخاطر آنکه آن رسانه ها تحت کنترل مقامات امنیتی هستند.

 

اساساً مردم ایران اول به دلیل کیفیت برنامه ها نیست که به صدای آمریکا مراجعه می کنند. آنها صدای آمریکا را انتخاب می کنند چون که می خواهند در چند کلمه بدانند آمریکا در مورد مسائل مختلف خبری چه فکر می کند. به همین دلیل هم متون خبری صدای آمریکا در گذشته بسیار کوتاه و بیان اصل مطلب بود اما بتازگی بخش فارسی صدای آمریکا گزارشهای خبری انشاء وار منتشر می کند که خوانندگان نمی خوانند (البته این موضوع اصلی بحث در اینجا نیست). مردم درباره اخبار صدای آمریکا بعنوان خبرهای ابژکتیف می نگرند در صورتیکه تصور می کنند چون منشأ رادیو فردا از سازمان سیا است، کار آنها عملیات پنهانی است و نه منبع خبر عینی و در نتیجه اعتمادی نمی کنند، گرچه در واقعیت بسیاری از گزارشات رادیو فردا خیلی هم متعادل بوده و برای تهیه شان کار پژوهشی جامع انجام شده است. تصویر عملیات پنهانی نه تنها به رادیو فردا آسیب زده است، بلکه برخی تلاشهای اسرائیل برای سوء استفاده از بخش فارسی صدای آمریکا بعنوان فرونت به تصویر ذهنی از صدای آمریکا در ایران لطمه وارد آورده است، به همان شکلی که رادیو اسرائیل در ایران همیشه ناموفق بود (1).

 

نمی گویم که برنامه های رادیو فردا نظیر رادیو اسرائیل است. در واقع، هرچند بعنوان بخشی از رادیو اروپای آزاد بمثابه گروه برنامه های خبری سازمان سیا نظیر رادیو مارتی که برای کوبا برنامه پخش می کرد، آغاز به کار کرد، اما در عمل، رادیو فردا اساساً صدایی معتدل بوده است و بلندگوی مواضع عقابهای نئوکان نبوده و بیشتر از نظرات اصلاح طلبان اسلامی حمایت کرده، معهذا تصویری که از آنها وجود دارد، بویژه به دلیل پخش آن از پراگ، به آنها حالت برخی عملیات سازمان سیا را نظیر فعالیتهای فراقانونی سی آی ای در جمهوری چک، لهستان، رومانی و مناطق دیگر اروپای شرقی در دوران بعد از یازدهم سپتامبر، داده است. در مقایسه، صدای آمریکا که از واشنگتن پخش می شود بعنوان برنامه ای متعادل تر دیده می شود.

 

جالب توجه است فرانسه که پخش برنامه های بین المللی خبری خود را در سالهای اخیر افزایش داده، بر پخش از پاریس تأکید دارد. حتی تلویزیون سی سی تی وی چین به زبان انگلیسی تلاش می کند که بگوید از واشنگتن پخش می شود. مایه شگفتی است که دولت آمریکا این کار را نمی کند که همه برنامه های خبری خود را در واشنگتن جمع کند. ممکن است کار در پراگ ارزان تر تمام شود، اما نظیر فروش عطر است که مردم عطر پاریسی می خرند حتی اگر مخارجش بیشتر باشد. واقعیت این است که در جایی نظیر پراگ، راحت تر می شود تعادل را به یک جهت مشخص سوق داد، اما کنترل یکجانبه در جایی نظیر واشنگتن هر قدر هم گروه های لابی تلاش کنند، به این راحتی ممکن نیست (2).

 

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران


سام قندچی، ناشر و سردبير
ایرانسکوپ

http://iranscope.blogspot.com
http://www.iranscope.com

http://www.ghandchi.com
سی ام خرداد ماه 1394
June 20, 2015
 

 

پانویس:

 

1. دگان، صدای آمریکا و اهداف اسراییل
http://www.ghandchi.com/910-israel-voa.htm

Dagan, VOA and Israel's Objectives
http://www.ghandchi.com/910-israel-voa-english.htm  

2. شفافیت: خبر ایران و گروه های لابی در واشنگتن
http://www.ghandchi.com/863-iran-news-lobby-groups.htm  

Transparency: Iran News and Lobby Groups in Washington, DC
http://www.ghandchi.com/863-iran-news-lobby-groups-english.htm  

 

متون برگزیده

http://featured.ghandchi.com

 

 


 

Web ghandchi.com