Sam Ghandchiسام قندچيجبهه ملی و انتخابات مجلس
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/936-jebhe-majles.htm

 

هشت سال پیش در آبان ماه 1387 هنگامیکه در واشنگتن جلسه ای برای وحدت اپوزیسیون با محوریت جبهه ملی تشکیل می شد، در "جبهه ملی آخرین سراب وحدت اپوزيسیون" درباره آن بحث شد (1).

 

امروز جبهه ملی تنها تشکیلات سیاسی سکولار در ایران است که می تواند تلاش کند در انتخابات پیش روی مجلس شرکت کند. آیا یاری رساندن به چنین کوششی به معنی وحدت اپوزیسیون سکولار بر محور جبهه ملی خواهد بود؟ خیر چنین نخواهد بود، اما کمک به جبهه ملی درست است چون فرصتی را به جامعه می دهد که نیروهای سکولار مستقلاً در انتخابات شرکت کنند و نه آنکه نظیر انتخابات ریاست جمهوری در سال 1388 سیاهی لشگر اصلاح طلبان شوند (2).

 

آیا بخش های مختلف جبهه ملی می توانند برای این کار متحد عمل کنند؟ سخت است، اما ممکن است. حمایت از چنین طرحی از سوی شخصیت های جبهه ملی در خارج بویژه دکتر محسن قائم مقام و دکتر خسرو شاکری زند می تواند کمک بزرگی به موفقیت آن کند.  در داخل کشور حمایت از مهندس کورش زعیم بعنوان کاندیدایی برای نمایندگی در مجلس می تواند انتخاب مناسبی برای چنین تلاشی باشد. با هیچیک از این شخصیت ها تماسی نداشته ام و در مورد اختلافهای آنها نیز آگاهم اما راه کار چنین بنظرم می آید (3).

 

امیدوارم پس از 36 سال اگر چنین حرکتی شکل گرفت همه نیروهای سکولار از آن حمایت کنند.

 

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران


سام قندچی، ناشر و سردبير ایرانسکوپ

http://iranscope.blogspot.com

http://www.iranscope.com

http://www.ghandchi.com 
بیست و سوم خرداد ماه 1394
June 13, 2015

 

پانویس:

 

1. جبهه ملي آخرين سراب وحدت اپوزيسيون
http://www.ghandchi.com/544-JebheLastMirage.htm

 

2. چرا دیگر نباید از رهبری میر حسین موسوی دفاع کرد
http://www.ghandchi.com/934-mousavi-leadership.htm

 

3. برای بحث های مرتبط با جبهه ملی اینجا را کلیک کنید

 

 

متون برگزیده

http://featured.ghandchi.com

 

 

 

 

Web ghandchi.com