Sam Ghandchiسام قندچياپوزیسیون بعد از توافق اتمی
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/908-opposition-after-iran-deal.htm

 

در مورد توافق اتمی احتمالی ایران با قدرتهای جهانی بسیار بحث شده و این نوشتار در آن مورد نیست (1). بسته شدن سایت جرس نشان دهنده آغاز تغییراتی است که در آرایش نیروهای سیاسی ایران در آینده نزدیک شاهد خواهیم بود (2).

 

آنچه مسلم است در صورت موفقیت دولت آقای حسن روحانی در لغو تحریمها نیروی تازه معتدلی در قدرت سیاسی ایران مطرح خواهد شد که نه نظیر خاتمی و موسوی و کروبی از اصلاح طلبان گذشته است و نه همچون رفسنجانی از میانه رو های قدیم، هر چند فصل مشترکی با هر دو دارد و در عین حال با تشکیلات ولی فقیه نیز نزدیک است.

 

اینکه این نیروی تازه در قدرت عملا بتواند چه فضایی برای کل اپوزیسیون فراهم کند هنوز معلوم نیست. اگر نظیر دوران بعد از توافق دولت شاه با آمریکا در پی اصلاحات ارضی باشد که دیکتاتوری ادامه یافت و حتی خود دولت علی امینی حذف شد، اپوزیسیون دو شقه خواهد شد. در آن تاریخ یکی نیروهای مسالمت جو بودند که خانه نشین شدند و بیشتر به عرصه های تحقیقاتی روی آوردند چون نه امکان فعالیت سیاسی داشتند و نه مردم دیگر چندان توجهی به برنامه های سیاسی آنها می کردند وقتی بسیاری از خواستهای این نیروها را اقلاً در حرف خود رژیم شاه با انقلاب سفید، مطرح کرد. بخش دیگری از اپوزیسیون نیز به دلیل تدوام دیکتاتوری در آنزمان، راه جدا از حرکت عمومی مردم را پیش گرفت و آغازگر مشی چریکی شد.

 

البته اگر دولت روحانی بتواند فضای بازی برای اپوزیسیون ایجاد کند، دوباره ایران سرنوشتی را مشابه دوران بعد از انقلاب سفید شاه، رقم نخواهد زد و بجای جنبش های کور نظیر جریان چریکی، نیروهای لیبرال می توانند در ترقی و تعالی جامعه ایران نقش ایفا کنند. اینکه آینده چه خواهد شد هم در گرو انتخابهای نیروهای اپوزیسیون است و هم نیروهای سیاسی رژیم جمهوری اسلامی.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران


سام قندچی، ناشر و سردبير ایرانسکوپ

http://iranscope.blogspot.com

http://www.iranscope.com

http://www.ghandchi.com 
سیزدهم اردیبهشت ماه 1394
May 3, 2015
 

1. فرض کنیم تفاهمنامه لوزان به عهدنامه ترکمانچای دیگری ختم شود
http://www.ghandchi.com/899-lausanne-iran.htm

 

2. بحث شیرین پول- رامین کامران
http://www.iranliberal.com/showright-spalt.php?id=1697  

 

 

 

 

Web ghandchi.com