Sam Ghandchiسام قندچيآیا در این دو جمله حقیقتی وجود دارد؟
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/897-hatred-political-opposition.htm

 

جمله اول:

بسیاری از اصلاح طلبان معتقدند که زیاده خواهی روشنفکران تحول خواه بود که سقوط اصلاح طلبان را در پی پایان ریاست جمهوری سید محمد خاتمی در خرداد ماه 1384، رقم زد و باعث پیروزی محمود احمدی نژاد شد که جامعه ایران را به قهقرا برد.

 

جمله دوم:

بسیاری از پادشاهی خواهان معتقدند که زیاده خواهی روشنفکران تحول خواه بود که سقوط رژیم پهلوی را با خروج محمد رضا شاه از کشور در بهمن ماه 1357، رقم زد و باعث پیروری آیت الله خمینی شد که جامعه ایران را به قهقرا برد.

 

آیا در این دو جمله حقیقتی وجود دارد؟ شاید از نظر تاریخی وجود داشته باشد. اما اگر به این دلیل تنفر از روشنفکران تحول خواه را در دل بپرورانیم، وضعيت اپوزیسیون سیاسی آن می شود که شاهدش هستیم یعنی در ظاهر همه خواهان اتحاد و همکاری اما در پشت سر، نفرت پراکنی، که نتیجه ای جز نابودی اپوزیسیون سیاسی به ارمغان نیاورده، تا حدی که امروز اپوزیسیون سیاسی در مؤسسات خبری و حقوق بشری در خارج، نفوذ خود را از دست داده و این مؤسسات جولانگاه گروه های لابی شده اند که عاملانشان خود را در زیر ظاهر به اصطلاح "سیاسی نیستیم" پنهان کرده اند (1).

 

اگر جنبش مدنی در داخل کشور بتواند کانون توجه خود را بر سکولاریسم متمرکز کند قادر خواهد بود تا حدی خلأ راهبردی حاضر را پر کند (2). اما واقعیت این است که بدون رهبری سیاسی هیچ جنبش اجتماعی به جایی نمیرسد. بحث های بیهوده در مورد اهمیت تاریخی دولت روحانی و تفاهمنامه اتمی ظریف دردی را دوا نمی کند. فرض کنیم دولت حسن روحانی نظیر دولت علی امینی عمل کند با این تفاوت که موفق تر باشد و بیشتر دوام آورد. سؤال این است که اپوزیسیون با این وضعیت، تأثیری در اوضاع نخواهد داشت، حال چه هر روز به خامنه ای و اوباما لعنت بفرستد یا ازهر دو آنها تمجید به عمل آورد.

 

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

 

سام قندچی، ناشر و سردبیر ایرانسکوپ
http://www.iranscope.com

http://www.ghandchi.com

هفدهم فروردین ماه 1394
April 6, 2015

 

 

پانویس: 

 

1. شفافیت: خبر ایران و گروه های لابی در واشنگتن
http://www.ghandchi.com/863-iran-news-lobby-groups.htm

 

Transparency: Iran News and Lobby Groups in Washington, DC
http://www.ghandchi.com/863-iran-news-lobby-groups-english.htm

 

2. جنبش مدنی لازم است سکولاریسم را در کانون فعالیت خود قرار دهد
http://www.ghandchi.com/896-jonbeshe-madani-secularism.htm

 

 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

 

 

SEARCH