Sam Ghandchiسام قندچي جنبش مدنی لازم است سکولاریسم را در کانون فعالیت خود قرار دهد
سام قندچی
http://www.ghandchi.com/896-jonbeshe-madani-secularism.htm

 

secularism-vs-theoracy
 

در 30 سال گذشته شاید تنها بشود از صفحه فیسبوکی "آزادی یواشکی زنان در ایران" که به همت خانم مسیح علینژاد تأسیس شده نام برد که به رغم فعالیتی مدنی، سکولاریسم را در کانون فعالیت خود قرار داده است. دفاع از پوشش اختیاری و مخالفت با حجاب اجباری در عرصه زندگی زنان بعنوان حقوق مدنی، به روشنی بمعنای قرار دادن جدایی مذهب و دولت در کانون توجه این حرکت است (1).

 

متأسفانه در همه این سالها که جنبش مدنی در ایران بسیار شکوفا بوده، اساساٌ این جنبش نه تنها سکولاریسم را در کانون توجه خود قرار نداده، بلکه بنوعی از طرح آن پرهیز کرده است. همه پبشرفت فکری چشمگیر ایرانیان در خودآگاهی از سکولاریسم در 20 سال اخیر مدیون توجه جنبش سیاسی است که خوشبختانه، برخلاف گذشته، سکولاریسم نه از بالا، بلکه بمثابه موضوعی حقوق بشری ترویج شده، با اینحال این تلاش به جنبش سیاسی محدود مانده، در صورتیکه اساساً سکولاریسم سنگ بنای جامعه مدنی است (2).

 

شاید به همین دلیل خانم شیرین عبادی، از فعالین جنبش مدنی، هنگام دریافت جایزه صلح نوبل، نه تنها از سکولاریسم در سخنرانی خود دفاعی نکردند بلکه از "دموکراسی اسلامی" حمایت به عمل آوردند (3). اما مثلاً چگونه می توان بدون جدایی مذهب و دولت برای حقوق همجنسگرایان در ایران کاری کرد؟ یا شخص باید اسلام را بعنوان تصمیم گیرنده عرصه مدنی به رسمیت بشناسد و از حق همجنسگرایان صرفنظر کند و یا باید اسلام را نابود کند. در صورتیکه جدایی مذهب و دولت قضاوت در مورد موضوعات مدنی را بر اساس حقوق انسانی ممکن می کند، بدون آنکه تعرضی به مذهب شود (4).

 

اگر نگاهی به جنایات داعش در عراق و سوریه بیاندازیم و جنایات اخیر میلیشیای شیعه را در چند روز گذشته هنگام بازپس گیری تکریت از داعش در عراق، مدنظر قرار دهیم به روشنی می بینیم که با خیزش داعش، چه سنی و چه شیعه، در اقصی نقاط خاورمیانه از جمله ایران، نیاز مبرمی به تشکیل ابتکار گلوبال برای سکولاریسم است (5).  چنین ابتکاری برای سکولاریسم در ایران اساساٌ حرکتی در عرصه جنبش مدنی خواهد بود. اگر جنبش مدنی در آمریکا در زمان مارتین لوترکینگ توانست تبعیض نژادی را در کانون توجه خود قرار دهد و آن معضل جامعه آمریکا را حل کند، جنبش مدنی ایران نیز با تمرکز بر موضوع جدایی مذهب و دولت که سرچشمه اکثر معضلات مدنی ایران است، می تواند به نتیجه برسد.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

سام قندچی، ناشر و سردبیر ایرانسکوپ
http://www.iranscope.com 
http://www.ghandchi.com

پانزدهم فروردین ماه 1394
April 4, 2015

 

پانویس: 

 

1. آزادی یواشکی زنان در ایران

https://www.facebook.com/StealthyFreedom

 

2. اشتباه اساسی در نحوه طرح سکولاریسم در ایران
http://www.ghandchi.com/598-Secularism_is_a_Human_Right.htm


3. دموکراسی اسلامی پلورالیسم نیست
http://www.ghandchi.com/308-IslamicDemocracy.htm
Islamic Democracy is *not* Pluralism
http://www.ghandchi.com/308-IslamicDemocracyEng.htm
 

4. بحث شادی امین درباره موضع جدید جمهوری اسلامی در مورد دگرباشان
http://www.ghandchi.com/895-shadi-amin.htm

 

5. وقت تشکیل "ابتکار گلوبال برای سکولاریسم" است
http://www.ghandchi.com/871-global-secular-initiative.htm 
Time for a Global Secular Initiative
http://www.ghandchi.com/871-global-secular-initiative-english.htm

 

 

 

 

 

 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

 

 

SEARCH