Sam Ghandchiسام قندچيتغییر تاکتیک افراطیون سنی مذهب
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/877-taghiire-taaktik-islamism.htm

 

 

جریانات افراطی اسلامگرا در جهان همیشه تاکتیک واحدی را بر نگزیده اند. مثلاً در نیمه دوم قرن بیستم سیدقطب از رهبران اخوان المسلمین در مصر به رغم تکیه بر مبارزه ایدئولوژیک،  مورد حمایت بسیاری از اسلامگرایان شیعه افراطی معتقد به ترور، نظیر مجتبی نواب صفوی در ایران بود، و بالاخره نیز خود سبد قطب به اتهام توطئه برای ترور جمال عبدالناصر اعدام شد. اما همین اخوان المسلمین نیم قرن بعد هنگامیکه در پی جنبش بهار عربی در سال 2012 در مصر به قدرت رسیدند دولت اصلاح طلب اسلامی به رهبری محمد مرسی تشکیل دادند؛ گرچه بخاطر تنگ نظری، حمایت نیروهای سکولار مصر را خیلی زود از دست دادند، و دست آخر نیز با کودتای نظامیان به رهبری ژنرال السیسی سرنگون شدند. پس از آن نیز بسیاری از هواداران اخوان المسلمین به داعش پیوسته اند.

 

در دو دهه گذشته القاعده جریان عمده تروریستی اسلامگرای افراطی سنی مذهب بود که از یکسو در اتحاد با طالبان در افغانستان به تأسیس دولت اسلامی افراطی سنی مذهب یاری رساند و از سوی دیگر تشکیلات نظامی پرقدرتی ساخت که قادر شد در سوی دیگر کره زمین کشتار بیش از 3000 نفر مردم بیگناه را در نیویورک در يازدهم سپتامبر 2001 سازمان دهد. تاکتیک القاعده ایجاد سازمانی بسیار منضبط و وسیع از رهبران، اعضاء و هواداران بود که قادر به انجام چنین عملیات تروریستی در جهان باشد.

 

در حاشیه بد نیست اشاره کنم که در سالهای پیش از 2001 که هنوز وب چندان مرسوم نبود و گروه های بحث اینترنتی از سِرورهای اِن اِن تی پی در یوزنت استفاده می کردند گاهی طرفداران طالبان هم به یوزنت می آمدند ولی فقط برای ضدیت با تکنولوژی و اینترنت، روشی که طالبان پیش از حمله آمریکا در دولت خودشان در افغانستان، اعمال می کردند. به یاد دارم با هوادارانشان در آن سالها چند بار در یوزنت وارد بحث شدم و گفتم شما که نابود کننده تکنولوژی هستید و در افغانستان اینترنت را ممنوع کرده اید پس چرا خودتان در اینترنت فعالیت می کنید. جالب بود که برای این بحث جوابی نداشتند. آن سالها در ایران فقط آیت الله جنتی طرفدار ممنوع کردن کل اینترنت بود اما در افغانستان، طالبان کاملاً اینترنت را ممنوع کرده بود. البته امروز اسلامگرایان افراطی نظیر داعش، اینترنت را عرصه اصلی فعالیت خود کرده اند و بنظر می رسد ضدیت با تکنولوژی را کنار گذاشته اند. به اصل بحث برگردیم.

 

پس از یازدهم سپتامبر تشکیلات القاعده تاکتیک خود را که مبتنی بر تشکیلاتی قوی و منضبط با سلسله مراتب دقیق بود، ادامه داد، اما این کار نه تنها آنها را نیرومندتر نکرد بلکه ضربه پذیرتر شدند و بالاخره نیز خود بن لادن در اثر این تاکتیک که روزی از آنها قدر قدرتی ساخته بود توسط نیروهای آمریکایی محاصره شده و کشته شد. بنظر می رسد نیروهای اسلامگرای افراطی بعد از آن شکست به این نتیجه رسیده اند که تاکتیکشان را عوض کنند و دیگر بجای ایجاد تشکیلاتی با سلسله مراتب و منضبط، گروهای شبه پارتیزانی درست می کنند که اساساً رابطه ارگانیکی با هم ندارند و فقط استراتژی عمومی اسلامگرایان افراطی را دنبال می کنند. احتمالاً اقدامات اخیر گروه های اسلامگرای افراطی در پاریس که خود را حامی هم القاعده و هم داعش اعلام کردند و مدعی رهبریت القاعده یمن در عملیات بودند، و همچنین اقدامات تروریستی سه روز گذشته در دانمارک و لیبی، به این شکل صورت گرفته است. حتی بنظر می رسد بمبگذاری در ماراتان بوستون در سال گذشته نمونه دیگری از همین تاکتیک جدید اسلامگرایان است. با اینحال استراتژی اسلامگرایان تغییری نکرده و استراتژی گلوبال مقابله با آن نیز به تفصیل بحث شده است (1).

 

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران


سام قندچی، ناشر و سردبير
ایرانسکوپ

http://iranscope.blogspot.com
http://www.iranscope.com

http://www.ghandchi.com  
بیست و هشتم بهمن ماه 1393
February 17, 2015

پانویس:

 

1. وقت تشکیل "ابتکار گلوبال برای سکولاریسم" است
http://www.ghandchi.com/871-global-secular-initiative.htm

Time for a Global Secular Initiative
http://www.ghandchi.com/871-global-secular-initiative-english.htm

 

چرا سکولاريسم آينده ايران را رقم خواهد زد
http://www.ghandchi.com/491-SecularismFuturism.htm 

 

 

 

 

 

متون برگزیده

http://featured.ghandchi.com

 

 


 

Web ghandchi.com