Sam Ghandchiسام قندچي امارات، گفتمانی درباره داعش
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/852-uae-isis.htm

UAE, a Discourse on ISIS
http://www.ghandchi.com/852-uae-isis-english.htm

 

محمد بن راشد آل مکتوم، نخست وزیر، نایب رئیس امارات متحده عربی و حاکم دبی، روز گذشته مقاله ای در مورد نحوه برخورد با بنیادگرایی اسلامی بطور کلی و  مشخصاٌ داعش در منطقه منتشر کرده است. نوشتار او گفتمان جالبی را مطرح می کند (1).

 

او به درستی می نویسد که "ما نمی توانیم آتش فناتیسم را فقط با اعمال زور خاموش کنیم. جهان بایستی حول تلاشی همادین برای بی اعتبار کردن ایدئولوژی ای که به افراطگرایان قدرت می دهد، متحد شود، و امید و منزلت را به آنهائی که از طریق آنها بسیج می شوند، بازگرداند." و در ادامه مینویسد که "صلح پایدار به سه عنصر نیاز دارد: پیروزی در نبرد ایده ها؛ ارتقاء فرمانروائی ضعیف؛ و حمایت از توسعه انسانی در میان مردم."

 

آقای آل مکتوم اهمیت مبارزه روشنفکری را مورد تأکید قرار داده است، و اینکه نباید بنشینیم و انتظار داشته باشیم قدرت نظامی معضل فناتیسم را در خاورمیانه حل کند، حال چه مسأله القاعده باشد، چه طالبان یا داعش. او با فصاحت عناصر دوم و سوم راه حل خود را توضیح داده است. بنابراین اینجانب تنها عنصر نخستین راه حل او را مورد بحث قرار می دهم.

 

او می گوید که برای پیروزی در نبرد پندارها، "اولین کار مقابله با عقاید بدخواهانه از طریق تفکر روشنگرانه، ذهنی باز، و برخوردی بردبارانه و حامل پذیرفتگی است. اینگونه برخورد از مذهب اسلام بر می خیزد، که خواستار صلح، احترام به زندگی، ارزشهای منزلت و ترویج رشد بشری است که ما را در انجام کار نیک برای دیگران راهنمایی می کند."

 

اگر اینها برداشت آقای آل مکتوم از مذهب اسلام است، آیا این ارزشها در قوانین امارات متحده عربی، عربستان سعودی و دیگر کشورهای اسلامی منعکس هستند؟ مثلاً اگر التون جان شهروند امارات متحده بود، می توانست با بوی فرندش ازدواج کند، کاری که هقته پیش در بریتانیا انجام داد (2)؟ می توانم سوالات مشابهی را در مورد وضعیت زنان نیز مطرح کنم.

 

همچنین در ادامه می نویسد "تنها چیزی که قادر است جوان انتحاری را که آماده است برای داعش بمیرد، متوقف کند: ایدئولوژی قوی تری است که آن جوان را به راه درست رهنمون سازد و متقاعد کند که خدا ما را آفرید که دنیای خود را بهتر کنیم، نه که نابود کنیم. ما می توانیم موفقیتهای همسایه مان عربستان سعودی را در خنثی کردن رادیکالیسم در میان بسیاری از جوانان از طریق مراکز و برنامه های مشاوره، سرمشق خود قرار دهیم.  در نبرد افکار، متفکران و دانشمندان برجسته در میان مسلمانان در زمینه های معنوی و روشنفکری، در بهترین موقعیت برای رهبری چنین تلاشها، قرار دارند."

 

بنابراین آقای آل مکتوم بر ارزش آموزش در نبرد افکار تأکید دارد. اما برای انجام آنچه مطرح کرده، بایستی که آموزش سکولار را ترویج کرد.  در غیر آینصورت يک تفسیر از اسلام رهبری این تلاشها را در دست می گیرد و ديگران را کنار می گذارد، وضعیتی که در دنیای اسلام در نیم قرن گذشته شاهد آن بوده ایم هنگامیکه سکولاریسم با دو دلی به عمل گذاشته شد در مقایسه با غرب که بطور کامل سکولاریسم مورد حمایت قرار گرفت (3).
 

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران
 
سام قندچي، ناشر و سردبير
ايرانسکوپ
http://www.iranscope.com

http://www.ghandchi.com  
پنجم دی ماه 1393
December 26, 2014

پانویس:

 

1. The Intellectual Battle Against ISIS
http://www.project-syndicate.org/commentary/mohammed-bin-rashid-al-maktoum-calls-for-a-broad-development-agenda-to-defeat-the-middle-east-s-ideologies-of-hate

 

2. التون جان با دوست پسرش ازدواج کرد
http://www.bbc.co.uk/persian/arts/2014/12/141221_elton_john_david_furnish_gay_marriage?ocid=socialflow_facebook

 

3. سکولاریسم چیست؟
http://www.ghandchi.com/302-Secularism.htm

  

 

 

متون برگزیده

http://featured.ghandchi.com

 

 

 

 

Web ghandchi.com