Sam Ghandchiسام قندچيدرگیری اسراییل و فلسطین در مطبوعات اپوزیسیون
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/830-israel-palestine-opposition-press.htm

درگیری اسرائیل و فلسطینیان موضوع تازه ای نیست و سالها پیش از تأسیس جمهوری اسلامی نیز اپوزیسیون ایران بسیار بیش از موضوعات مربوط به ایران به مسأله فلسطین پرداخته است. بیشتر این نوشته ها نیز تکراری است و حرف تازه ای نیست و بالاخره نیز خود مسأله را باید فلسطینیان و اسرائیلی ها حل کنند و به نسبت جمعیتشان نیز بیش از ما اپوزیسیون و فعال سیاسی و روزنامه نگار دارند. البته پس از انقلاب 57 و به دلیل موضع جمهوری اسلامی در مورد اسرائیل خطر جنگ بین دو کشور برای هر ایرانی مظرح شد و راهگشائی برای پیشگیری از چنان جنگی خواسته هر ایرانی است. با بحث های مکرر یکجانبه برخی از شخصیت های سیاسی ایران در مورد درگیری اسرائیل و فلسطینیان نمی شود به این هدف رسید. متأسفانه این نوشته های یکجانبه نه تنها کمکی به فلسطینیان و اسرائیلی ها نیست بلکه تأثیر این برخوردها در سطح بین المللی مضر نیز هست و از اپوزیسیون ایران تصویر بد افراطی در میان مردم آمریکا و غرب ایجاد می شود. در جوامع بین المللی از دولت جمهوری اسلامی کسی انتظار زیادی ندارد و تازه بسیاری در درون حاکمیت ایران در گذشته و حال معقول تر و معتدل تر به این موضوع برخورد کرده اند تا این دوستان در اپوزیسیون، و اصل عدم دخالت را در مناسبات اسرائیل و فلسطینیان مدنظر داشته و هدفشان جلوگیری از جنگ احتمالی اسراییل با ایران بوده است و نه حل مسأله اسرائیل و فلسطینیان که به خود آنها مربوط است. اما گوئی برخی دوستان در اپوزیسیون کاسه داغ تر از آش شده و می ترسند برچسب هواداری از اسرائیل بخورند و بجای کمک به تنش زادئی بین ایران و اسراییل، با نگاه یکجانبه خود به مسأله به تنش ها دامن میزنند و از اپوزیسیون ایران تصویر نادرستی در ارتباط با مسأله اسرائیل و فلسطین مطرح می کنند. البته عده دیگری هم در اپوزیسیون هستند که با یکجانبه نگری از اسرائیل حمایت می کنند و قتل عام های فلسطینان را نادیده می گیرند. به هر حال قبل از انقلاب به اندازه کافی اپوزیسیون ایران با توجه زیاده از حد به مسأله فلسطین و يکجانبه نگری در این مورد اشتباه کرده است و بعد از انقلاب هم دو نوع یکجانبه نگری متضاد در این مورد در اپوزیسیون داشته ایم که به ما لطمه زده است. امیدوارم اعتدال در این زمینه را تأکید کنیم.نوشته زیر را در این رابطه نوشتم:


خطر جنگ جمهوري اسلامي و اسرائيل ..و اينکه اپوزيسيون چه کار ميتواند بکند
http://www.ghandchi.com/465-IRI-IsraelWar.htm


Danger of IRI-Israel War .. and What Iranian Opposition Needs to Do
http://www.ghandchi.com/465-IRI-IsraelWarEng.htm  


در همان زمان سایت وزارت خارجه اسراییل این مقاله را تجدید چاپ کرد. کیهان آقای شریعتمدای نیز در این مورد نوشت که گوئی اینجانب در آن سایت مطلبم را منتشر کرده ام. پاسخم هم روشن بود که مقالاتم کپی رایت ندارد و هر کسی با ذکر منبع می تواند باز نشر دهد. این هم متن تکذیبیه آن زمان:


http://www.ghandchi.com/TakzibeKayhanShariatmadari.htm


به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران
 

سام قندچی، ناشر و سردبیر
ایرانسکوپ 
http://ghandchi.com
http://www.iranscope.com
هجدهم آبان ماه 1393
November 10, 2014

 

 

متون برگزیده:

http://featured.ghandchi.com

  

Web ghandchi.com