Sam Ghandchiسام قندچي نلسون ماندلا ایران حسین رونقی و ابتکار صلح ایران و اسراییل

سام قندچی

http://www.ghandchi.com/4483-peace-initiative.htm

Iran's Nelson Mandela Hossein Ronaghi and Iran/Israel Peace Initiative
http://www.ghandchi.com/4483-peace-initiative-english.htm

پی نوشت 12 آبان ماه 1402: در پلاتفرم ایکس (توییتر سابق) خواندم که دوست عزیزم آقای حسین رونقی عمل جراحی داشته اند. امیدوارم عمل با موفقیت بوده و سلامتی خود را باز یافته باشند. همچنین ابتکار صلح ایران و اسراییل اکنون بیش از هر زمان دیگر برای همه ی مردم ایران، اسراییل، کل خاورمیانه و جهان از اهمیت بالایی برخوردار است. امیدوارم نلسون ماندلا ایران آقای حسین رونقی بتوانند در این رابطه به ایران و جهان کمک کنند! با بهترین آرزوها. س.ق.

 

iran's mandela hossein ronaghi peace initiative

 

دوستان عزیز، من با نلسون ماندلا ایران آقای حسین رونقی در مورد این ایده مشاورت نکرده ام و در واقع من با آقای رونقی ابداً تماسی ندارم. به باور این قلم آقای حسین رونقی قادرند ابتکار آغاز پروسه واقعی صلح بین ایران و اسراییل را در دست بگیرند! مضافاً اینکه، آقای بیژن کیان (*) پرزیدنت اندیشکده ی آوای آزادی می توانند به آقای رونقی در این رابطه کمک باشند! من در دو سال گذشته از وقتی اولین پرتو درمانی برای سرطانم داشتم دیگر نه با آقای بیژن کیان ملاقات کرده ام و نه با ایشان حرف زده ام و از آن زمان هرگونه تماسی هم با ایشان نداشته ام. همچنین این پیشنهاد را با دوست عزیزم دکتر مرتضی انواری یا هیچکس دیگری ابداً بحث نکرده ام و همین حالا به نظرم رسید و دارم منتشر میکنم و امیدوارم ذکر نام آقای حسین رونقی و آقای بیژن کیان در این رابطه آنها را ناراحت نکند. این نگارنده نظرات خود را در مورد اختلافات ایران و اسراییل 16 سال پیش منتشر کردم و حرف تازه ای ندارم که اضافه کنم! این فقط یک ایده است و آنهایی را که ذکر کردم می توانند استفاده کنند یا که به دور بریزند. در وضعیت کنونی که تحت درمان هستم، نمی توانم درگیر این کار شوم! با بهترین آرزوها برای همه!

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE
http://www.ghandchi.com

28 مهر ماه 1402
October 20, 2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

 

SEARCH