Sam Ghandchiسام قندچي یادداشتی برای آقای مجید توکلی در رابطه با زنده یاد محمد علی فروغی

سام قندچی

http://www.ghandchi.com/4475-majid-tavakoli.htm 

 

majid-tavakoli-foroughi

 

آقای مجید توکلی، یکماه پیش شما مصاحبه ای * * داشتید که در آن خیلی از زنده یاد محمد علی فروغی نام بردید. من 5 سال پیش متنی منتشر کردم تحت عنوان «نامه سرگشاده به شهبانو فرح پهلوی»*، و مشخصاً در پانویس شماره 5 آن متن به تفصیل در مورد «اشتباه زنده یاد محمد علی فروغی»، بحث کردم. امیدوارم اگر فرصت کردید حتماً آن پانویس شماره 5 را با دقت مطالعه کنید. با بهترین آرزوها برای شما و خانواده ی محترمتان در این روزهای دشواری که ملت ایران با آن روبروست!

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE
http://www.ghandchi.com

31 شهریور ماه 1402
September 23, 2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

 

SEARCH