Sam Ghandchiسام قندچي چهل و چهار سال از 17 اسفند 57 گذشت

سام قندچی

http://www.ghandchi.com/4430-hefdahe-esfand.htm

مطالب مرتبط: 1     2     3     4     5     6     7     8

 

hefdahe-esfand

 

متأسفانه دو روز پیش برایم نتیجه ی آزمایش «پی اس اِی»، دوباره بالا رفت و بازهم بیشتر درگیر سرطان هستم و فعالیتهای انتشاراتی را اساساً متوقف کرده ام! اما به یاد روز 17 اسفند سال 1357 افتادم که سالگردش حدود سه هفته ی دیگر است! در آن روز در تظاهرات زنان شرکت داشتم و حلقه ی زنجیر انسانی برای محافظت از شرکت کنندگان در آن تظاهرات را تشکیل داده بودیم و متأسفانه رهبری سازمان چریکهای فدایی خلق در آنروز به خانمهای عضو آن سازمان رهنمود داده بود که روسری بر سر کنند تا که حزب اللهی های حمله کننده به تظاهرات تحریک نشوند و در واقع از مقاومت زنان در برابر دستور خمینی برای حجاب اجباری، حمایت نکردند! امروز خوشحالم در این روزهای انقلاب 21 ایران، سایتهایی نظیر «اخبارروز» دارند اشتباهات گذشته را هرروز بیشتر جبران، و اکنون نقش مؤثری در پیشرفت انقلاب جاری ایفا می کنند و برای آن دوستان هم آرزوی موفقیتهای هرچه بیشتر دارم! به امید مراسم سالروز موفق 17 اسفند در سال جاری! امروز هم، روز ولنتاین بر همه مبارک باد!

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE
http://www.ghandchi.com

25 بهمن ماه 1401
February 14, 2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

 

SEARCH