Sam Ghandchiسام قندچي آی اس دی پی: برای یک زندگی معمولی

سام قندچی

http://www.ghandchi.com/4406-isdp-for-a-normal-life.htm

Some Friends Say Leaders of Iran 21c Revolution are in Prison

http://www.ghandchi.com/4406-isdp-for-a-normal-life-english.htm

مطالب مرتبط: 1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16     17

 

isdp-for-a-normal-life

 

به نقل از مقاله ای تحت عنوان آغازِ پایان جمهوری اسلامی که 16 سال پیش در 27 تیرماه 1385 منتشر شده بود:

"تنها با گورباچف است که ما مردی را میبینیم که تشخیص داده بایستی پیش فرض بنیادی کل سیاست شوروی را تغییر دهد، که آنها مردمی هسنتند با مأموریت برای نابودی سرمایه داری، یعنی آمریکا. گورباچف در واقع خود چندین بار به آمریکا آمده بود و واقعیت آمریکا را دیده بود، او میخواست که درک خود را از مردم آزاد که نسبت به روسیه خشونتبار نیست، به آنها نشان دهد، و امیدوار بود که روسیه سر عقل آید. گورباچف حرف مهمی زد وقتی که گفت من میخواهم مردم شوروی را یک مردم نرمال کنم ..میبینید که دستآورد گورباچف آن بود که فهمیده بود که مردم شوروی «نرمال» نبودند، در صورتیکه مردم آمریکا بودند. این طرز برخورد واقعأ در آمریکا خیلی متفاوت است، یعنی مردم همیشه این بازی وحشتناک را در فکر ندارند."
کارل پوپر، درس این قرن، نسخه انگلیسی، 1997، ص 23

 

دو روز پیش دوست عزیز دکتر اسماعیل نوری علا بنیانگذار و رهبر حزب سکولار دموکرات ایرانیان در نشستهای هفتگی آن حزب سری برنامه های تازه ای را شروع کرده اند تحت عنوان «برای یک زندگی معمولی»! در حقیقت این سری جدید در پی سری قبلی است که تحت عنوان «روزگار آلترناتیو» برای یک سال برگزار شده بود! می خواستم آغاز به کار این سری تازه را تبریک بگویم. همچنین عنوان این برنامه از سویی مرا به یاد ترانه ی «شروین حاجی پور» انداخت که چند روزی بعد از قتل حکومتی زنده یاد ژینا #مهسا_امینی * در اوج خیزش انقلابی کنونی در ایران منتشر شد و در تصاویر آن ویدیو حتی در آن زمان، اثر آنچه بعد از تراژدی سقوط پرواز 752 بر زندگی عادی دکتر حامد اسماعیلیون واقع شده نیز مورد توجه قرار گرفته، از سوی دیگر برایم یادآور سخنان 25 سال پیش کارل پوپر در مورد زندگی نرمال بود نظری که زنده یاد گورباچف مطرح کرده بود! واقعاً شباهتهای تجربه ی مردم ساکن کشورهای کمونیستی در قرن بیستم و آنچه مردم ایران در 44 سال گذشته با آن روبرو بوده اند، غیرقابل انکار است و مردم ایران می توانند از آنچه کارل پوپر درسِ قرن بیستمِ نیمی از جهان خوانده، استفاده کنند! جالب است که این واقعیات از چشم مردم جهان نیز دور نمانده و استفاده از ترانه ی شروین حاجی پور و کارهای هنری دیگر را در انقلاب 21 ایران مورد توجه قرار داده اند؛ و حتی همین یکی دو روز گذشته زندگی عادیِ خانم سارا سادات خادم‌الشریعه یک استاد و بازی کن بین المللی شطرنج که فقط می خواهد زندگی عادی داشته باشد و بدون حجاب در مسابقات جهانی شرکت کرد، در صدر خبرهای جهان قرار گرفته است!

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE
http://www.ghandchi.com

14 دی ماه 1401
January 3, 2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

 

SEARCH