Sam Ghandchiسام قندچي واکنش به اعدام زنده یاد محسن شکاری رهبری انقلاب 21 ایران را مشخص کرد

سام قندچی

http://www.ghandchi.com/4397-leadership-iran-21c-revolution.htm

Reaction to Execution of Mohsen Shekari Determined Leadersip of Iran 21c Revolution

http://www.ghandchi.com/4397-leadership-iran-21c-revolution-english.htm

پی نوشت: یکماه از اعدام جاویدنام محسن شکاری گذشت! س.ق.

مطالب مرتبط: 1     2    3     4

 

leadership-iran-21c-revolution

 

1. سه هفته پیش وقتی زنان مهاباد جلوی تانک و زره پوشهای رژیم اسلامی بدون سلاح در خیابانها بر زمین نشسته بودند نوشتم که «این رژیم با مردم جنگ راه انداخته و اکنون با تانک و سلاحهای سنگین مردم ایران را در کردستان  مورد حمله قرار داده است». امروز رژیم اسلامی با اعدام زنده یاد #محسن_شکاری دوباره ثابت کرد که با مردم ایران در جنگ است؛ وگرنه حتی در جنگ با دشمن خارجی هیچ دادگاه صحرایی، حتی متهمِ ارتش متخاصم که سربازی را زخمی کرده باشد، اعدام نمی کنند تا چه رسد برای رسیدگی به چنین اتهامی در اعتراضات خیابانی که نه تنها مجازات آن در هیچ قانونی اعدام نیست، بلکه سالها رسیدگی به چنین اتهامی طول می کشد وقتی حتی خود مضروب را از دسترس خانواده و دوستان متهم مخفی کرده بودند تا امکان کسب رضایت در همین دو ماهی که از وقوع حادثه گذشته، وجود نداشته باشد و طبق معمول مأموران رژیم اسلامی به خانواده ی محسن شکاری به دروغ گفته بودند خبررسانی در مورد این زندانی انجام ندهند تا زودتر آزاد شود!

 

2. اینکه رژیم اسلامی با مردم ایران در جنگ است را مدتهاست می دانیم اما اعدام امروز زنده یاد #محسن_شکاری به عریان ترین شکل این حقیقت را برای همه ی مردم ایران آشکار ساخت! به همین گونه روز گذشته طالبان که بیش از یکسال از بازگشت منحوسشان به قدرت در افغانستان می گذرد، با اعلام نخستین اعدام در ملاء عام، مجدداً به مردم افغانستان اعلان جنگ دادند!

 

3. در چهار دهه ی گذشته، شخصیتها، گروه ها و تشکیلاتهای مختلفی ادعای رهبری انقلاب 21 ایران را داشته اند و امروز هر یک در حد بضاعت خود به این «اعلانِ جنگِ عریانِ رژیم اسلامی به مردم ایران»، واکنش نشان دادند، و در واقع بدینگونه رهبری این انقلاب مترقی مشخص شد!

 

4. خواهش می کنم از این نگارنده نخواهید آنچه را در بند 3 در بالا نوشتم مشخص کنم، چون اگر حدسم درست باشد، باید برای همه آشکار باشد و نیازی به اعلام نام فرد یا گروهی از سوی این نگارنده نخواهد بود! با بهترین آرزوها برای همه ی مردم ایران در این تلاش عظیم!

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE
http://www.ghandchi.com

17 آذر ماه 1401
December 8,
2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

 

SEARCH