Sam Ghandchiسام قندچي تبریک به مسیح علینژاد برای دریافت جایزه شجاعت آکسی

سام قندچی

http://www.ghandchi.com/4367-masih-alinejad.htm

Congratulations to Masih Alinejad for Receiving Oxi Courage Award

http://www.ghandchi.com/4367-masih-alinejad-english.htm

پی نوشت 29 ماه اکتبر 2022: برای دوستانی که در داخل کشور در پی جایزه ی شجاعت، به مسیح علینژاد متلک پراکنی می کنند

مطالب مرتبط:  1     2     3     4     5

 

masih-alinejad-zelenskyy

 

مسیح عزیز، همین حالا خبر جایزه ی شجاعت آکسی را که شما و رلنسکی دریافت کردید در اینترنت خواندم، انتخابی بسیار شایسته بویژه وقتی شما گفتید پیامی از خود ندارید و پیام رسان مردم ایران هستید! بسیار زیباست که شما هردو، این جایزه را زمانی دریافت می کنید که به نظر می رسد تلاشهایتان دارد هم در ایران و هم در اوکراین به ثمر می نشیند! با بهترین آرزوها برای ایران، اوکراین و هردو شما!

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE
http://www.ghandchi.com

7 آبان ماه 1401
October 28,
2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

 

SEARCH