Sam Ghandchiسام قندچي سران رژیم اسلامی، انقلاب 21 ایران، و رها کردن قدرت

سام قندچی

http://www.ghandchi.com/4356-regime-enghelab21.htm

مطالب مرتبط: 1     2     3

 

regime-enghelab21

 

سران رژیم اسلامی در حال حاضر در برابر انقلاب 21 ایران به سه دسته تقسیم می شوند. دسته ی اول از سران اصلاح طلبان هستند که سالهاست نظیر خانواده ی متوفی آیت الله علی اکبر هاشمی رفسنجانی در خارج کشور بویژه در کانادا برای خود موطن بعدی را تدارک دیده اند و با اوج گیری بیشتر جنبش هرچه در ایران مانده را می فروشند و خارج می شوند، یا بعد از خروج از طریق واسطه ها خواهند فروخت! دسته ی دوم کسانی هستند که ممکن است از سرسختان رژیم جلوه کنند اما از جاسوسان اسراییل و دیگر کشورهای خارجی هستند و چندان اهمیتی نمی دهند که زودتر از ایران خارج شوند و موقعیت خودشان را محفوظ می بینند. اما دسته ی آخر کسانی هستند که جایی برای خود در خارج نمی بینند و ممکن است تا آخر هم بمانند، قدرت را رها نکنند، و به کشتار مردم ادامه دهند و پایان کارشان مثل هیتلر و دوست دخترش شود که در پناهگاه اختصاصی خودکشی کردند! البته کسانی هم از آن دسته ی آخر در آلمان هیتلری بودند که پولهای کلانی دزدیدند و به واسطه هایی در برخی کشورهای آمریکای لاتین نظیر برزیل و آرژانتین دادند و سالها بعد از سقوط فاشیسم بصورت ناشناس در آن کشورها زندگی کردند! به هر حال سقوط این رژیم اسلامی نظیر سال 57 نخواهد بود چون سران این رژیم نمی توانند به راحتی در جهان برای خود جایی پیدا کنند حتی کشورهایی نظیر روسیه و چین هم بعد از سقوط این رژیم به آنها روی خوشی نشان نخواهند داد و خود اینها بهتر از هرکس از این واقعیت آگاهند!

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE
http://www.ghandchi.com

26 مهر ماه 1401
October 18,
2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

 

SEARCH