Sam Ghandchiسام قندچي به اف بی آی: رخنه ی رژیم اسلامی (ج.ا.ا) در مدیریت فیسبوک

سام قندچی

http://www.ghandchi.com/4338-facebook-iri.htm

To FBI: IRI Infiltration of Facebook Management

http://www.ghandchi.com/4338-facebook-iri-english.htm

پی نوشت اول مهرماه 1401: قابل توجه اف بی آی. همین چند لحظه پیش کسی که مسؤل مسدود کردن در فیسبوک بود من را تهدید کرد مطلبم را در حساب فیسبوک **ایرانسکوپم** درج نکنم. مطلب منتقدانه درباره ی رژیم اسلامی بود هشدار داد من را مسدود می کند. شما می توانید ببینید چه کسی برای حساب فیسبوک **ایرانسکوپ** این نگارنده در یکساعت گذشته مسؤل در فیسبوک بوده و احتمالاً مأمور رژیم اسلامی است. ساعت 9:45 به وقت شرق آمریکا 30 سپتامبر 2022. س.ق.

مطالب مرتبط: 1     2     3

 

facebook-iri.png

 

 

به اف بی ای،

 

به باور این نگارنده رژیم اسلامی ایران (ج.ا.ا.) در مدیریت فیسبوک رخنه کرده است.

 

1. در تاریخ 23 ماه مارس 2022، این قلم لینک زیر را در حساب فیسبوکی که به من تعلق دارد درج کردم:

 

http://www.ghandchi.com/1500tasvir.htm

 

مطلب درج شده ی بالا فوراً توسط فیسبوک بلوک شد و هنوز هم بعد از 6 ماه بلوک است و حساب فیسبوکم در آن زمان برای 15 روز «محدود» شد! آن لینک به حساب «تصویر 1500» در توییتر وصل می شود که از سوی تعدادی از *فعالان ایرانی در داخل ایران* اداره می شود که جان خود را به خطر انداخته و اخبار نقض حقوق بشر در ایران را منتشر می کنند.

 

2. در روز اول ماه سپتامبر 2022، این نگارنده مقاله ای را در تحلیل موضوع جانشینی قریب الوقوع رهبری در رژیم اسلامی در صفحه ی فیسبوک شخصی ام درج کردم. مقاله ای بسیار ابژکتیو بود. دوباره مقاله ام از فیسبوک حذف شد و حساب فیسبوکم برای 15 روز (یعنی تا دیروز) محدود شد!

 

3. همانطور که در همان روز اول سپتامبر در زمان وقوع حادثه در مقاله ای خطاب به اف بی آی اطلاع رسانی کردم، به باور این نگارنده مأموران رژیم اسلامی ایران بعنوان مدیران کامیونیتی فیسبوک عمل می کنند و هیچگونه شفافیت در مورد اینکه چه کسانی این افراد هستند وجود ندارد و اینکه آیا آنها کارمندان فیسبوک هستند یا نه مشخص نیست و آنها قادرند تصمیم گیری در مورد سانسور مطالب درج شده در فیسبوک را انجام دهند!

 

4. لطفاً این موضوع را مورد بررسی قرار دهید.

 

با سپاس.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE
http://www.ghandchi.com

25 شهریور ماه 1401
September 16,
2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

 

SEARCH