Sam Ghandchiسام قندچي برایم نخستین معرفی آنارشیستها از خواندن کتاب نبود

سام قندچی

http://www.ghandchi.com/4277-turing-test-attention.htm

For me the First Intro to Anarchists was not from Books

http://www.ghandchi.com/4278-anarchists-english.htm

مطالب مرتبط: 1     2     3     4     5     6     7     8     9

 

iran-anachists

 

 شاید هیچ نویسنده ی ایرانی، در نقد آنارشیسم، در اینترنت، به اندازه ی صاحب این قلم، مطلب منتشر نکرده باشد! نخستین معرفی ام به آنارشیسم 52 سال پیش بود وقتی در آخر تابستان 1969 به دانشگاه کانزاس در لارنس وارد شدم. اولین شب در خوابگاه دانشجویی، دیدم روی تخته ی سبزرنگ خوابگاه نوشته بودند *کِرفیو* در آن شب در تمام محوطه ی دانشگاه برقرار خواهد بود! لغت «کرفیو» را در فرهنگ لغت جستجو کردم و دیدم یعنی مقررات منع عبور و مرور و تعحب کردم و اینطرف آنطرف پرسیدم چرا! به من گفته شد که آنارشیستها مرکز کامپیوتر دانشگاه را منفجر کرده اند! به همین دلیل هر وقت لغت های *اسپیریت* و *1969* را در ترانه ی *هتل کالیفرنیا* می شنوم، به یاد «روحیه» جنبش ضدجنگ در روزهای جنگ ویتنام می افتم، هرچند واژه *اسپیریت* به شکل دوگانه ای که در ترانه ی مورد اشاره به کار رفته، در اسلنگ آمریکایی، به معنی مشروبات الکلی نیز هست! به رغم آنکه مواردی در تاریخ بوده که برخی آنارشیستهای آمریکایی نظیر «جو هیل» با پرونده سازی دروغین به قتل متهم و اعدام شدند بدون آنکه مرتکبِ عملی خشونت بار شده باشند؛ با اینحال، عموماً در آمریکا، آنارشیستها آنهایی بودند که از کار در درون سیستم برای ایجاد تغییر خسته شده و علیه سیستم قیام کرده بودند و گاهی حتی تا حد اکستریمِ دست زدن به اِعمال خشونت، پیش میرفتند! در ایران امروز، جنبشی آنارشیستی وجود دارد اما کاملاً حرکتی از نوعی متفاوت است چرا که اولاً دلیل انتخاب آنارشیسم در ایران تحت حاکمیت رژیم اسلامی، برای آنها، عدم امکان فعالیت در درون سیستم بوده، وگرنه آنها تفکرشان خیلی لیبرالی است و از فلاسفه ای نظیر کارل پوپر و پاول فایرابند حمایت می کنند. در پایان مایلم اشاره کنم که در سال 1982، هنگامیکه دوباره بعد از انقلاب 1979 ایران به آمریکا بازگشتم، چند نامه ای را با زنده یاد پاول فایرابند رد و بدل کردیم و از ایده هایش آموختم. متأسفانه آن نامه ها را گم کرده ام. با اینهمه همیشه منتقد آنارشیسم بوده ام که از جمله در نقدهایم از دیدگاههای آنارشیستی رابرت نوزیک (+ ++) آشکار است! همچنین خوانندگان در صورت تمایل می توانند نوشته های آنارشیستهای ایران را از جمله در سایت «عصر آنارشیسم» مورد مطالعه قرار دهند و خود قضاوت کنند.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE
http://www.ghandchi.com

شانزدهم فروردین ماه 1401
April 4,
2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

 

SEARCH