Sam Ghandchiسام قندچي ادعاهای حقوقی تلویحی یک مدیر عالیرتبه بلاگفا علیه حسین رونقی

سام قندچی

http://www.ghandchi.com/4254-hossein-ronaghi-blogfa.htm

پی نوشت نهم اسفند ماه 1400: درخواستی از حسین رونقی برای متوقف کردن اعتصاب غذا

مطالب مرتبط: 1     2     3     4     5     6

 

hossein-ronaghi-blogfa

 

دو روز پیش، شخصی که از مدیران عالیرتبه ی بلاگفا است، «ماده 180 قانون آیین دادرسی کیفری» را، که ظاهراً می تواند توجیهی برای ربودن آقای حسین رونقی قلمداد شود، در توییتر انتشار داد؛ البته نامی از حسین نبرد؛ من هم در اینجا نام آن مدیر بلاگفا را ذکر نمی کنم و لینک توییت ایشان را نیز درج نمی کنم! اساساً اختلاف حسین با ایشان در گذشته از نوع اختلافاتی بود که حسین رونقی با ابرآروانی ها داشت که دو روز پیش در مقاله ای توضیح دادم! و دوست عزیز حسین رونقی، در توییتر، در همه ی این موارد با ذکر نام این افراد و طرح سند و موضوعات تکنیکی مرتبط، به درستی این اقدامات ضدقوانین بین المللیِ شماری از مسؤلین اینترنت در ایران را، توضیح می داد. شخصاً چون نمی دانم چه کسانی در عرصه ی اینترنت در ایران کارگزاران سانسور رژیم اسلامی هستند، و چه کسانی مجبورند در چارچوبهای موجود، بعنوان تکنوکرات، کارشان را بکنند، از کسی نام نبرده ام. به همین علت سال گذشته موضوعی را که در حوزه ی مدیریت عالی بلاگفا قرار دارد، در مقاله ای تحت عنوان «به بلاگفا درباره آیین بهایی و ال جی بی تی: 10 سال مقاله ای با جعل نام این نگارنده»، در لفافه نوشتم و آنها هیچ اقدامی برای اصلاح اقدام ضد قوانین بین المللی خود، انجام ندادند؛ به خوانندگان توصیه می کنم مطلب را با دقت مطالعه کنند چون احتمالاً اینگونه موارد که اقداماتی ضد قوانین بین المللی توسط این مؤسسات اینترنتی در ایران است، در دادگاه دوست عزیز حسین رونقی مطرح خواهد شد. اگر کار به محاکمه ی حسین و حضور این افراد «ابرآروان» و «بلاگفا» بعنوان شاکی بکشد، شخصاً حاضرم همه ی مدارک در ارتباط با این مورد معین را که 11 سال پیش برای خودم اتفاق افتاده، اسنادش را برای اطلاع هر دادگاهی در ایران و نهادهای بین المللی مرتبط، به فارسی و انگلیسی در اینترنت منتشر کنم.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE
http://www.ghandchi.com

نهم اسفند ماه 1400
February 28,
2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

 

SEARCH