Sam Ghandchiسام قندچي بی شرفهای اصلاح طلب چرا درباره رگ گرفتگی قلب نرگس محمدی ساکتید

سام قندچی

http://www.ghandchi.com/4241-narges-mohammadi.htm

مطالب مرتبط: 1     2     3     4     5     6     7     8     9     10

 

narges-mohammadi

 

آهای اصلاح طلبان بی شرف، از خانم مسیح علینژاد حمایت نکردید و او راه خود را به جلو پیدا کرد و امروز کاندیدای جایزه ی صلح نوبل است! به هنگامه شهیدی با دکترای حقوق بشر که در جنبش سبز در صف شما اصلاح طلبان خود را به آب و آتش کشید، هیچ کمکی نکردید و بالاخره آیت الله ابراهیم رئیسی او را از زندان نجات داد، و آنهم به قیمت سکوت در برابر حق حیات وقتی در هرگوشه ی ایران فریاد تظلم خواهی مردم از تضییق حقوق بشر در ایران به آسمان رسیده است! امروز هم خانم #نرگس_محمدی با 75 درصد گرفتگی یکی از رگهای قلب در خطر مرگ است! نرگس محمدی را نمی شناسید؟ به یاد نمی آورید! چرا شما اصلاح طلبان و همقطاران چپی تان، قبل از مرگ مرده اید!

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE
http://www.ghandchi.com

29 بهمن ماه 1400
February 18,
2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

 

SEARCH