sam-ghandchi سرمایه داری تعدیل شده، سوسیالیسم تعدیل شده، و آینده نگری کرزوایلی

سینگولاریته ی تکنولوژیک کرزوایل و واریانت جدید برای تأمین نیازهای بشر

سام قندچی

http://www.ghandchi.com/4171-modified.htm

Modified Capitalism, Modified Socialism, and Kurzweilian Futurism

http://www.ghandchi.com/4171-modified-english.htm

مطالب مرتبط: 1     2     3     4     5     6     7

 

modified

 

شاید چیرگی سرمایه داری در یک کشور به چهار قرن پیش در اروپا بر می گردد هنگامیکه در بریتانیای سال 1649 در پایان جنگهای داخلی انگلستان سالهای 1640 تا 1648، حاکمیت پارلمان برقرار شد. و یک قرن بعد، مهمترین کشور سرمایه داری تا به امروز، یعنی ایالات متحده آمریکا، در قاره ی آمریکای شمالی شکل گرفت. اما طی یک قرن گذشته با به وجود آمدن دولت رفاه در اروپا، ما شاهد پدیده ای بوده ایم که این نگارنده آنرا «سرمایه داری تعدیل شده» در اروپا می نامم، وقتی احزاب سوسیالیست و سوسیال دموکرات نقشی اصلی در زندگی این کشورهای سرمایه داری در اروپا بازی می کنند و تعدیلهای زیادی را در سرمایه داری آزاد در جهت عدالت اجتماعی با استفاده از ابزار دولتی برای تأمین نیازهای مردم، برقرار کرده اند. حتی در آمریکا، نیودیل پرزیدنت فرانکلین روزولت تعدیل عمده ای در سرمایه داری این کشور بود که شامل مدیکر و حقوق بیکاری می شد، و در زمانه ی خودِ ما، شاهد به وجود آمدن آنچه اصطلاحاً بیمه ی درمانی اوباماکر خوانده می شود توسط پرزیدنت اوباما بودیم، که تعدیل عمده ای در سرمایه داری آمریکا است! و امروز حضور چشمگیر پروگرسیوهای سوسیالیست در کنگره آمریکا شبیه به تلاش احزاب سوسیالیست در اروپا در یک قرن گذشته است. از سوی دیگر، پس از سقوط اتحاد شوروی، تعدیلهای مشابهی در سرمایه داری کشورهای آمریکای لاتین، شکل گرفته است، کشورهایی نظیر برزیل، شیلی، و آرژانتین! در همین حال، با سقوط اتحاد شوروی در سال 1991، دو کشور عمده ی کمونیستی، یعنی چین و روسیه، تعدیل شده اند و ما در 30 سال گذشته شاهد رشد مؤسسات سرمایه داری در چین و روسیه بوده ایم وقتی دومی دیگر حتی خود را سوسیالیست نمی خواند! سرمایه داری و سوسیالیسمِ تعدیل شده، محدود به کشورهای پیشرفته نظیر کشورهای اروپایی، کانادا، ژاپن، استرالیا، نیوزلند، آمریکا، چین و روسیه نیست، و بسیاری از کشورهایی که در گذشته، "جهان سوم" خوانده می شدند نظیر کره شمالی، تایوان، و سنگاپور، به کشورهای سرمایه داریِ تعدیل شده، تبدیل شده اند وقتی که چپ در کره جنوبی دیگر در پی دنبال کردنِ برنامه های رژیمهای توتالیتر که در کره شمالی مشاهده می کنیم نیست، و به عوض، نظیر پروگرسیوهای سوسیالیست در آمریکا، چپ در کره جنوبی، برای عدالت اجتماعی در یک اقتصاد بازار بنیاد، فعالیت می کند! به نظر میرسد این واقعیت کشورهای سرمایه داری و سوسیالیستیِ تعدیل یافته، برای مدتی با ما باشد! درست است که تمدن جدیدی فراسوی سینگولاریته ی تکنولوژیک در جهان در حال توسعه است که بر اساس آینده نگری کرزوایلی توضیح داده می شود، همانطور که در کتاب این نگارنده تحت عنوان «واریانت جدید برای تأمین نیازهای بشر»، به تفصیل مورد بحث قرار گرفته، اما تا آنزمان، به نظر میرسد که کشورهای زیادی در جهان، ممکن است که سرمایه داریِ تعدیل یافته یا سوسیالیسمِ تعدیل یافته را، برگزینند! در عین حال، به نظر میرسد که در قاره ی آفریقا در این برهه تاریخی، نوعی فقدان جهت گیری روشن به چشم می خورد! و متأسفانه، وضعیت بدتری را ما در مناطقی نظیر خاورمیانه شاهد هستیم، که بسیاری از کشورهای این منطقه، برنامه های اسلامی ماقبل صنعتی را که توسط فشار کوکلاکس کلانهای اسلامی تحمیل می شود، برگزیده اند، آنچه در ایران، افغانستان، ترکیه، پاکستان، عربستان سعودی، و شیخ نشینهای خلیج فارس و همچنین در کشورهایی نظیر مصر، سوریه و لبنان از یکسو، و لیبی، تونس، و مراکش، در خاورمیانه و آفریقای شمالی شاهد هستیم!

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE
http://www.ghandchi.com

بیستم مهر ماه 1400
October 12, 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون-برگزیده

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران

http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

ghandchi-english-articles

 

SEARCH

 

ghandchi-all-articles