sam-ghandchi ماهنامه صلح/هرانا: مقاله ی خواندنی سعید اقبالی در مورد غارت فرهنگی

سام قندچی

http://www.ghandchi.com/4145-saeed-eghbali.htm

پی نوشت 24 مرداد ماه 1400: نامه سعید اقبالی از زندان رجایی شهر کرج؛ صداهایی از جزیره دور افتاده گوهردشت

مطالب مرتبط: 1     2     3     4     5     6     7     8     9     10

 

saeed-eghbali

 

سه سال پیش مقاله ای نوشته بودم تحت عنوان «چرا طرفداران تمامیت ارضی از حقوق بشر زهرا محمدی ها حرفی نمیزنند» و هدفم نیز از آن نوشته موضوعاتی نظیر «تجزیه طلبی» و «فدرالیسم» نبود که نظرم روشن و همین هفته ی پیش دوباره تحت عنوان «فدرالیسم در خاورمیانه یعنی تجزیه و همچون اسلامگرایی نسخه ای برای نابود شدن ایران»، منتشر کرده ام! اما آنچه را در مقاله ام درباره ی آموزش و مشخصاً آموزش زبان مادری توسط خانم «زهرا محمدی» در سنندج نوشته بودم، امروز دیدم مقصود بحث را، آقای سعید اقبالی، که تصور می کنم از فعالان مدنی زندانی در ایران هستند، در مقاله ای تحت عنوان «غارت فرهنگی به نام آموزش و پرورش»، در ماهنامه صلح و در سایت هرانا منتشر کرده اند، و بسیار بهتر از صاحب این قلم اصل موضوع را بیان کرده اند. در واقع وقتی بسیاری هر روز به درستی نگران یکپارچگی ملی در ایران هستند، این موضوعات را ضروری است مورد توجه قرار دهند! امیدوارم اینگونه بحثها در مورد «آموزش»، بیشتر در اپوزیسیون ایران دنبال شود!

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE
http://www.ghandchi.com

بیست و دوم مرداد ماه 1400
August 13, 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون-برگزیده

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران

http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

ghandchi-english-articles

 

SEARCH

 

ghandchi-all-articles