sam-ghandchi بحث «چه باید کرد» در پادکست 10 تیر 1400 حزب سکولار دموکرات ایرانیان

سام قندچی

http://www.ghandchi.com/4106-che-baayad-kard.htm

مطالب مرتبط: 1     2     3     4     5     6     7      8     9     10

 

isdp-podcast-10-tir

 

دو روز پیش چند تن از کادرهای حزب سکولار دموکرات ایرانیان بحثی در پادکست دهم تیرماه خود داشتند که از دیدگاه این نگارنده نوعی بحثِ «چه باید کرد» بود! سؤالی در جلسه ی هفته ی گذشته مهستان از سوی پاسداری در ایران که به جنایات رژیم اسلامی آگاه شده، مطرح می شود که پرسیده بود چه کار کند؟ و این پادکست در مورد پاسخهای ممکن به این پرسش برگزار شده که بسیار شنیدنی است. با اینکه همیشه جنایت لنین را بعد از انقلاب اکتبر که کشتار خاندان تزار به دستور او بود، محکوم کرده ام؛ اما، همانطور که سه سال پیش بحث شد، اثر «چه باید کرد لنین»، در رابطه با علم سازماندهی سیاسی بسیار خواندنی است. با اینحال چه باید کردِ لنین، بعد از تأسیس حزب سوسیال دموکرات روسیه نوشته شده، و آن کتاب درباره ی پلاتفرم حزب نیست، بلکه ارائه ی طرحی برای گسترش و رشد دادن آن حزبِ موجود، در رسیدن به اهداف خود است، و نه آنکه طرح کردنِ خودِ اهدافِ حزب باشد، و در حقیقت اهدافِ حزب مدتها پیش از لنین، در زمان رهبریِ پلخانف که شخصاً با فردریک انگلس در تماس بود، تدوین شده بودند! البته یک فرد تنها و یا جمعی کوچک نیز، همین سؤال «چه باید کرد» را می توانند از خود بپرسند! حتی کسی مانند دکتر علی شریعتی کتابی با همین عنوان نوشته، گرچه هدفی گذشته نگر را دنبال می کرد و نه آینده نگر! آیا برای احزاب آینده نگر و هوادارانشان نیز سؤال چه باید کرد در حال حاضر مطرح نیست؟ چهار سال پیش بحثی در رابطه با گروههای همسود اجتماعی مطرح شد که ممکن است در این رابطه راهگشا باشد! امروز در سایت گزارشگران مطلبی دیدم تحت عنوان «بیانیه کمیته دفاع از کارگران اعتصابی شماره یک خطاب به معلمان، بازنشستگان، دانشجویان، زنان برابری طلب، جوانان و مردم آزادی خواه ایران»، که به نظر می آید تلاشی در جهت سازماندهی گروههای همسود است!

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE
http://www.ghandchi.com

دوازدهم تیر ماه 1400
July 3, 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون-برگزیده

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران

http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

ghandchi-english-articles

 

SEARCH

 

ghandchi-all-articles