sam-ghandchi حزب آینده نگر: انتخابات 1400، سیامک مهر، و حسن شریعتمداری

سام قندچی

http://www.ghandchi.com/4104-futurist-party.htm

مطالب مرتبط: 1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16

 

hassan-shariatmadari-siamak-mehr

 

این نگارنده در انتخابات 1400 از موضعِ آقای حسن شریعتمداری دبیر کل شورای گذار برای تحریمِ انتخابات ریاستِ جمهوری، حمایت کردم. روز گذشته آقای سیامک مهر (پورشجری) مقاله ای منتشر کردند تحت عنوان «انتخابات را خود رژیم تحریم کرد». خوانندگان خود می توانند بحثهای آقای سیامک مهر را در آن مقاله بخوانند و قضاوت کنند، اما آنچه صاحب این قلم می خواهم خاطرنشان کنم موضوعی است که سه هفته قبل از انتخابات، در یادداشتی تحت عنوان «دو سوی انتخابات 1400: تحریم و جانشینی» مطرح شد، این نکته که اولی مربوط به مردم بود و دومی مربوط به رژیم! اولی یعنی تحریم بسیار روشن، اما دومی تلاش رژیم برای استفاده از وضعیتِ به وجود آمده برای رقابتهای درونی جناحهای رژیم بر سر جانشینی بود! آیت الله رئیسی مورد حمایت وسیع رژیم قرار گرفت تا آیت الله رفسنجانیِ آینده شود، اما در همین حال، انجامش، نظیر انتخابات 1396، سرِکاری بود! منظور اینکه کاری کردند که همه ی مردم بدانند که آیت الله ابراهیم رییسی با حمایت مستقیم آیت الله خامنه ای رییس جمهور شده است! بازی های درونی این رژیم پایان ندارد و از هروضعیتی سعی می کنند برای دعواهای درونی خود نیز، استفاده کنند، والبته برای اپوزیسیون این امر باعث بوجود آمدن موقعیتهایی نظیر دی ماه 1396 می شود که راه اندازی تظاهرات مشهد توسط آیت الله احمد علم الهدی (پدرخانم آیت الله رئیسی) امکانی برای اپوزیسیون بوجود آورد تا با استفاده از آن شکافِ درون رژیم، خیزش 96 را سازمان دهد! در نتیجه نگذاریم پیروزی عظیم اپوزیسیون در تحریم انتخابات 1400، تحت الشعاع مانورهای درونی رژیم قرار گیرد، هرچند دومی هم حقیقت دارد و ظاهرسازی نبوده و نیست و برخی نکاتی که آقای سیامک مهر مطرح می کنند، درست، و به همین واقعیات مرتبط است. در همین حال آقای حسن شریعتمداری بحث تازه ای را تحت عنوان «حزبیت و احزاب در ایران از مشروطه تا کنون»، در مورد شکل دادن احزاب آغاز کرده اند که خیلی شنیدنی است، و بویژه در این برهه ی زمانی این موضوع تشکیل احزاب سراسری آینده نگر، برای اپوزیسیون ایران حائز اهمیت فراوان است. همانگونه که دو هفته پیش در مقاله ای تحت عنوان «آینده نگری و تحریم انتخابات» بحث شد، اکنون که شاهد سرآغاز شکل گیری حرکت ریشه ای سکولار دموکراسی در ایران هستیم (به قول انگلیسی زبانها حرکتی گرَس-روت)، وقت ایجاد احزاب آینده نگر است! مواظب باشیم بازیهای جناح های حکومتی ما را از این کار اصلی منحرف نکند، و مایه ی خوشحالی است که آقای حسن شریعتمداری با دقت، این موضوع شکلگیری احزاب نوین در ایرانِ سکولار دموکرات را، در کانون توجه خود قرار داده اند!

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE
http://www.ghandchi.com

هفتم تیر ماه 1400
June 28, 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون-برگزیده

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران

http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

ghandchi-english-articles

 

SEARCH

 

ghandchi-all-articles