sam-ghandchi  نظر آیت الله خامنه ای در مورد پاسخگویی به خواستهای مردم
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/4087-khamenei-paasokhgooei.htm

مطالب مرتبط: 1     2     3    4

 

khamenei-paasokhgooei

 

آیت الله سید علی خامنه ای بارها در بحثهای مختلف درباره ی رژیم اسلامی گفته اند که اگر درخواستهای مردم را برآورده کنند، درخواستهای بیشتری مطرح می شود (نقل به مضمون)! این بحث اصلاً موضوعی مختص به آیت الله خامنه ای نیست و درباره ی برخورد رژیم اسلامی به مردم طی 43 سال گذشته است. در مقایسه، رژیمهای دموکراتیک در دنیا طی 300 سال گذشته دقیقاً به این موضوعی که آقای خامنه ای مطرح می کنند آگاه هستند و به همین دلیل پاسخگویی به خواستهای مردم را برگزیده اند، و برعکسِ ایشان و رژیم اسلامی حاکم بر ایران، مطرح شدن و به انجام رساندن خواستهای تازه از سوی مردم را تشویق می کنند، و اینگونه این جوامع رشد کرده اند، چه در قوانین شان و چه در واقعیت اجتماعی، مثلاً در همین آمریکا که از اول «مدیکر» وجود نداشته و در زمان روزولت به این خواست مردم جامه ی عمل پوشانده شده است! اما در رژیم اسلامی ایران همین موضوع انتخاب شوندگان برای مقامات سه قوه از جمله رییس جمهور را مورد ملاحظه قرار دهیم! شخصاً سالها خواست اجازه دادن به سکولارها برای کاندید شدن را مطرح کردم در حالیکه آیت الله خامنه ای دوباره تکرار کردند که خواستار رأی سکولارها بعنوان انتخاب کننده هستند لیکن همچنان از اجازه دادن به سکولارها برای انتخاب شدن اجتناب کردند! این نگارنده نیز در انتخابات ریاست جمهوری امسال یعنی خرداد 1400 پیش رو، این بار از اول، خواستار تحریم انتخابات شدم! در حقیقت هر رژیمی در جهان از اینطریق که چگونه در مورد پاسخگویی به خواستهای مردم رفتار می کند، نه تنها سرنوشت مردم آن کشور، بلکه سرنوشت خودِ آن رژیم را نیز رقم میزند! این حرف در واقع در مورد همه ی نیروهای سیاسی نیز صادق است، یعنی پاسخگویی به خواستهای مردم سرنوشت آن نیروها را نیز رقم خواهد زد، و در حقیقت این موضوع معنای دموکراسی و حکومت دموکراتیک است!

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE
http://www.ghandchi.com

بیست و ششم اردیبهشت ماه 1400
May 16, 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون-برگزیده

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران

http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

ghandchi-english-articles

 

SEARCH

 

ghandchi-all-articles