sam-ghandchi یادداشتی برای دست اندرکاران جمعیت امام علی
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/4057-imam-ali-society.htm

پی نوشت 31 خرداد 1402: یادداشت زیر را 2 سال و نیم پیش نوشتم. در حقیقت آنچه نوشته ام را برخی رهبران جنبش مارتین لوتر کینگ با ذکر جزئیات در تجربه ی آن جنبش بیان کرده اند که موضوعی است بسیار بغرنج و نه تنها به خود آن جنبش بلکه به ساختار هر جامعه و دولتی که در کشور در قدرت است بستگی دارد؛ مثلاً در آمریکا در دوران جنبش مارتین لوتر کینگ دولت فدرال در مرکز، در رابطه با مسائل مورد توجه آن جنبش، مواضعی اساساً متفاوت با دولتهای محلی در جنوب کشور داشت! به هر حال تا آنجا که به این موضوع مربوط می شود، مصاحبه هفته ی پیش آقای شارمین میمندی نژاد با بی بی سی شنیدنی است و مطمئنم آقای میمندی نژاد و همسر محترمشان خانم زهرا رحیمی و دیگر فعالان جمعیت امام علی سابق بهتر از صاحب این قلم با این موضوعات آشنایی دارند و شخصاً هیچگاه با این عزیزان تماسی نداشته ام؛ اما، برایشان آرزوی موفقیتهای هرچه بیشتر دارم. س.ق.

مطالب مرتبط: 1     2

 

imam-ali-society

 

دوستان عزیز، طی 30 سالی که در اینترنت بعنوان یک روزنامه نگار و پژوهنده فعال بوده ام همیشه از دادن نظر در مورد موضوعاتِ مشخصِ جنبش هایِ مدنی یا سیاسی در داخلِ کشور اجتناب کرده ام چون در ایران نیستم که واقعاً شرایط را درست درک کنم. اما از 5 روزِ پیش که حکم انحلال #جمعیت_امام_علی صادر شده می بینم که دست اندرکاران این جمعیت، کودکان و خانواده ها در وضعیت بلاتکلیفیِ خاصی، به سر می برند. در نتیجه اینکه در این رابطه این چند خط را می نویسم، اگر پرت است، مرا ببخشید. ببینید شما دارید خودِ کارِ اصلاح طلبانه را در جامعه انجام می دهید نه اینکه "اصلاح طلب" باشید که در ایرانِ تحتِ حاکمیت رژیم اسلامی معنای مشخصی دارد، و موضوع بحث این نگارنده در اینجا نیست. حالا اگر هر فرد یا جمعی بخواهد کارِ اصلاح طلبانه در هر جامعه ای انجام دهد، لازم است در دولت آن کشور حامی داشته باشد. در نتیجه باید ببیند حامی اش و دشمنش در دولت کیست. با حامیانش رابطه ای متقابل برقرار کند و با دشمنانش هم به قول معروف «مدارا»، خانواده ها را نیز در این ارتباطِ متقابل، درگیر کنید! مطمئنم شما بهتر از این نگارنده این را می دانید و هزاربرابر بهتر از من می توانید این اصل را اجرا کنید، ولی اصلِ بحث اینکه، کارِ اصلاح طلبانه، یک سرش در دولت است، چه دوست داشته باشیم و چه نه، و مهم نیست که آن فردِ حامیِ شما چه خطِ سیاسی دارد؛ اصل کار این است که حاضر باشد از کارِ اصلاح طلبانه ی شما حمایت کند! شما که میروید در محلاتی نظیر دروازه غار و کوره پزخانه ها بدون چشمداشت زحمت می کشید، دارید بزرگترین خدمت را نه تنها به مردم می کنید بلکه دارید به دولت خدمت می کنید چون اینها وظایف و مسؤلیت دولت است و شما دارید باری از دوش مقامات دولتی بر می دارید؛ البته شما برای عشق به بشریت این کارها را می کنید ولی منظور اینجا طرحِ بحثِ اداریِ کار است. به هر حال همه ی این حرفها را شما بهتر از صاحب این قلم می دانید ولی اصل این است که کارِ واقعیِ اصلاح طلبانه، و نه آنچه یک عده اسمش را گذاشته اند اصلاح طلبی، یعنی همین کاری که شما می کنید، «دو سر» دارد، یک سرش میان مردم است و سر دیگرش کسی در دولت که از شما حمایت کند، وگرنه نمی شود به آن تداوم داد.

  

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE
http://www.ghandchi.com

هفدهم اسفند ماه 1399
March 7, 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون-برگزیده

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران

http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

ghandchi-english-articles

 

SEARCH

 

ghandchi-all-articles