Sam Ghandchiسام قندچي یادداشتی برای خانم مریم رجوی
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/3962-maryam-rajavi.htm

مطالب مرتبط: 1     2

 

maryam-rajavi

 

خانم مریم رجوی، این نگارنده کمتر از یک هفته است که لیستی تحت عنوان «ایرانسکوپ نیوز همزمان» به فارسی و انگلیسی درست کرده ام و شما، آقای مهدی سامع و آقای حسن داعی را نیز در آن قرار داده ام. در این چند روز بیشترین وقتی که از صاحب این قلم تلف شده با تعدادی از هواداران شما ست که تا می توانند می آیند و اسپم می کنند با اسامی مستعار مختلف و پستهای گمراه کننده، اول آنها را به لیست اضافه کردم و بعد برداشتم اما کسانیکه مرتبط با آنها بودند می آمدند و یا گزارشهای دروغ میفرستند و من همه ی این چیزها را تشخیص می دهم. شخصاً یک نفر را هم در شبکه های اجتماعی در بلوک نگذاشته ام و این لیست هم شخصی است و هر کسی را که بخواهم اضافه می کنم، آقای رضا پهلوی هم در این لیست هستند، آقای تریتا پارسی هم اضافه شده، آقای عبدالرضا داوری سخنگوی آقای محمود احمدی نژاد هم هست، و این لیستِ بحث نیست، البته افراد می توانند در توییتر خودشان با کسانیکه در اینجا می بینند بحث کنند به خودشان مربوط است، اما این لیستِ بحث نیست و مطالب کسانیکه در لیست هستند، از جمله مطالب خودِ شما یا نوشته های اینجانب، بطور اتوماتیک منتشر می شود. چند بار در این روزها گفتم این یادداشت را بنویسم، و ننوشتم، و فکر کردم خودشان می فهمند. لطف کنید به این هوادارانتان بگویید دست از سر این لیست بردارند. با سپاس.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE
http://www.ghandchi.com

28 آذر ماه 1399
Dec 19, 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

 

 

SEARCH