Sam Ghandchiسام قندچي نوید افکاری: شعار تظاهرات 11 مرداد 1397: جمهوری اسلامی منحل باید گردد
سام قندچی
http://www.ghandchi.com/3885-yaazdahe-mordad.htm

پی نوشت 21 شهریور ماه 1401: مرداد 1397 اعتراضات مردم ایران آن گستردگی و قدرتنمایی مردمی دی ماه 96 و یا آبان 98 را نداشت و در یادها نمانده است؛ اما در تظاهرات 11 مرداد ماه 1397 که در شماری از شهرهای ایران برگزار شد شعار «جمهوری اسلامی منحل باید گردد» مطرح شد و زنده یاد نوید افکاری در آن روز بازداشت شد. اکنون که در روزهای پایانی شهریور ماه 1401 هستیم نیز دامنه ی اعتراضات مردم در ایران بی شباهت به آن روزها نیست، اما آبان و دی نزدیک است! س. ق.

مطالب مرتبط: 1     2     3     4     5     6     7     8     9     10

 

jomhourie-eslami-monhal-bayaad-gardad  

 

هفته ی گذشته مطلبی منتشر شد تحت عنوان «واقعاً چرا رژیم اسلامی نوید افکاری را اعدام کرد». کمی بیش از دو سال پیش در یازدهم مرداد ماه 1397 در صفحه ی فیسبوک شخصی صاحب این قلم این خبر منتشر شده بود: شعار «جمهوری اسلامی، منحل باید گردد» امروز یازدهم مرداد ماه 1397 در برخی شهرهای ایران شنیده می شود! زنده یاد نوید افکاری کمی بعد از آن تظاهراتهای سراسری که با شعار «جمهوری اسلامی، منحل باید گردد» برگزار شدند، در شیراز بازداشت شد. درباره ی تظاهراتهای هنگام بازداشت نوید، هفته ی پیش توضیح داده شد. آیا ارتباطی بین آن تظاهراتها، و شعاری که مطرح کردند، با اعدام ناجوانمردانه ی زنده یاد نوید افکاری در هفته ی گذشته که با اتهامات دروغین به نوید همراه بود، وجود دارد؟ آیا شعار «جمهوری اسلامی، منحل باید گردد» از سوی مردم در تظاهرات در خیابانها در دو سال پیش، نفی کامل اصلاح طلبی نبود؟ آیا یک عده به امید روی کار آمدن جو بایدن در آمریکا، نمی خواهند دوباره معرکه ی اصلاح طلبی را در ایران راه اندازی کنند و می خواهند نقش رهبری ناموفق اصلاح طلبان را در انقلاب ناتمام 1388، فراموش کنیم؟ البته کسی هم نقش اصولگرایان و آقای محمود احمدی نژاد و بحثهای خس و خاشاک را در آنزمان برای سرکوب جنبش سبز، فراموش نکرده که روی دیگر سکه ی رژیم کوکلاکس کلانهای اسلامی بوده و هست!

 

به امید جمهوری آینده‌نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی
http://www.ghandchi.com

31 شهریور ماه 1399
September
21, 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران

http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

 

SEARCH