Sam Ghandchiسام قندچي تونی رابینز، بهروز سورن و قتل مصطفی صالحی از طریق اعدام
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/3829-mostafa-salehi.htm

مطالب مرتبط: 1     2     3     4     5     6      7      8      9     10     11     12     13     14

 

mostafa-saleh-execution

 

روز گذشته خبر قتل زنده یاد مصطفی صالحی از طریق اعدام توسط رژیم اسلامی ایران منتشر شد و همه ی ما را نظیر دو سال پیش در شانزدهم شهریور ماه 1397 یعنی روز اعدام زنده یاد رامین حسین پناهی، و زنده یادان زانیار و لقمان مرادی، در خشم و اندوه بزرگی فروبرد. دوستانی نظیر دکتر لادن برومند در نهادهای حقوق بشری در مورد دروغ بودن اتهامات علیه مصطفی صالحی به اندازه ی کافی توضیح داده اند که نیازی به تکرار صاحب این قلم نیست. چند لحظه پیش مقاله ی دوست عزیز آقای بهروز سورن بنیانگذار سایت گزارشگران را در این رابطه در آگاهی نیوز دیدم که مرا به یاد «تونی رابینز» انداخت. حدود 30 سال پیش در مورد آقای تونی رابینز بحثی در «اس سی آی» کردم و دوست گرامی دکتر حسین باقرزاده که در واقع موضوع موضعگیری همه ی سازمانهای سیاسی در لغو مجازات اعدام را به جنبش سیاسی و مدنی ایران آورد، در آن روز به شوخی پرسید که آیا واقعاً در سمینار تونی رابینز از روی ذغال مذاب راه رفتم و پاسخ دادم «آری»! حرف تونی رابینز در سمینار این بود که اگر شما سالها یک روشی را به کار برده اید که ناموفق بوده نگاه کنید به کسانیکه برای همان هدف موفق بوده اند و از آنها یاد بگیرید و اگر ذهن شما بر آن راه مصمم باشد حتی می توانید از روی ذغال مذاب راه بروید و در همان سمینار ذغال مذاب گذاشته بود و همه ی حدود 400 نفر شرکت کننده از روی آن راه رفتیم. خیلی ها از تونی رابینز بعنوان یک شارلاتان حرف میزنند؛ کارهای او براساس «اِن اِل پی» است که در مورد آنهم بسیاری کارهای خلاف اخلاق به یکی از دو بنیانگذار آن نسبت داده می شود که قبلاً درباره اش نوشته ام اما از دیدگاه صاحب این قلم صرفنظر از همه ی این شایعات، «اِن ال پی» یک علم است که نباید از آن سوء استفاده کرد و حرف تونی رابینز هم درست است حتی اگر شعبده بازی در سمینارهایش باشد که شخصاً شعبده بازی ندیدیم و واقعاً ما شرکت کنندگان از روی ذغال مذاب راه رفتیم. اینها بیش از 30 سال پیش بود که کتابفروشی نوا را در سانی ویل کالیفرنیا داشتم و یکی از مشتریانم آنزمان بلیط شرکت در آن سمینار را به من هدیه داد که گران هم بود یعنی آنزمان حدود 400 دلار بود. منظور از همه ی این جزئیات، اینکه اگر راهی برگزیده ایم و 42 سال است پاسخ نداده، باید راه دیگری برگزینیم وگرنه 1000 سال دیگر هم این رژیم اعدام خواهد کرد و ما اعلامیه خواهیم داد. اینکه در روی کار آوردن این رژیم ما انقلابیون ایران در 1357 نقش داشتیم مثل دورانی است که ایرانیانی نظیر ابومسلم خراسانی در روی کار آوردن خلافت عباسی نقش داشتند و صدها سال نشستند و درباره ی اشتباه خود گفتند و عاقبت هلاکوخان مغول، سلسله ی عباسی را برانداخت، و مایه ی شرم است که شاعر و نثر پرداز بزرگ ایران سعدی که در همان زمان سقوط عباسیان زندگی می کرده، در شعری طولانی در اظهار نفرتِ به جا از مغولها، بیشتر اظهار ناراحتی از سقوط عباسیان کرده است!


به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

 

سام قندچی
http://www.ghandchi.com

پانزدهم مرداد ماه 1399
August 5, 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

 

SEARCH