Sam Ghandchiسام قندچي ترامپ: ویزیون، کرونا، کرزوایل و بازسازی اقتصاد

سام قندچی

http://www.ghandchi.com/3284-trump-corona.htm

Trump: Vision, Corona, Kurzweil, and Remaking Economy

http://www.ghandchi.com/3284-trump-corona-english.htm

مطالب مرتبط: 1     2     3     4     5

   

trump-corona

 

دو ماه پیش در 26 ماه اسفند 1398 دو نتیجه ی پاندمی کرونا اشاره شد: جدی گرفتن دفاع بیولوژیک، و جابجایی های واقعی در زندگی بشر بسوی فضای مجازی! چند دقیقه پیش گزارش امروز پرزیدنت ترامپ را تماشا می کردم که نشان می داد چگونه دولت و بخش خصوصی به یاری یکدیگر مسائل بهداشت و درمان را جهت گذار به باز کردن اقتصاد آمریکا در سه مرحله، به اجرا می گذارند. اساساً حرکت بسوی فضای مجازی در دو ماه گذشته، وضعیت ما را نسبت به پاندمی سال 1918 در پایان جنگ جهانی اول، تفکیک می کرد. آنچه پرزیدنت ترامپ در عرصه بهداشت و درمان طی دو ماه گذشته به انجام رساند، گامهای بزرگی بود که می تواند برای کل اقتصاد انجام شود. اگر تجدید ساختمان اقتصاد در 20 سال پیش به معنی ایجاد شاهراههای اینترنت بود، امروز به معنی ساختن اپلیکیشن هایی نظیر تلفن هوشمند اما مخصوص صنایع مختلف است که آنها را بطور جامع تری به فضای مجازی وارد کند. شرکتهایی نظیر گوگل، اپل، فیسبوک و توییتر می توانند به چنین تلاشهایی کمک زیادی کنند. بدون تلفنهای همراه در این دوران پاندمی کرونا، ما همه فلج بودیم. در راه به جلو، «آینده نگری کرزوایلی» می تواند چراغ راهنمای ما برای این تلاشها باشد.

  

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

نهم اردیبهشت ماه 1399
April 28, 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

 

 

SEARCH