Sam Ghandchiسام قندچي پاندمی کرونا و آینده: دو نتیجه
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/3182-corona-future.htm

Corona Pandemic and the Future: Two Results

http://www.ghandchi.com/3182-corona-future-english.htm

مطالب مرتبط: 1     2     3     4     5

 

corona-future

 

هفته ی گذشته در دو مقاله تحت عنوان های «بیل گیتس و اینکه چرا آینده نگرها پاندمی کرونا را پیش بینی نکردند» و «نه فقط یک آینده نگر: زندگی در عصر سینگولاریته»، درباره ی آینده نگری و پاندمی کرونا بحث کردیم. ما تازه داریم اثرات این وضعیت را مشاهده می کنیم. می خواهم که دو نتیجه را از این پاندمی که در آینده ی نزدیک می بینم ذکر کنم:

 

1. تا آنجا که می دانیم ویروس کوید-19 دست ساز نیست، اما تأثیرات نابود کننده ی آن در این عصر سینگولاریته نشان می دهند که یک ویروس می تواند ساخته شود و خطری واقعی برای بشریت باشد. شاید دلیل تأثیر متفاوت این ویروس در کشورهای مختلف فقط به خاطر سیستمهای بهداشت و درمان متفاوت نیست و می تواند به خاطر ساختار ژنی جمعیت ساکن در کشورهای مختلف باشد. در نتیجه موضوع دفاع بیولوژیک را باید خیلی جدی تر از دهه ی گذشته، مورد توجه قرار داد.

 

2. پاندمی کنونی کرونا مردم جهان را بسوی فضای مجازی برده است و این امر می تواند جابجایی های واقعی در زندگی بشر ایجاد کند بویژه در عرصه ی آموزش و پرورش. هم اکنون بسیاری از مدارس با آلترناتیوهای اینترنتی جایگزین شده اند. این امر ممکن است به عرصه های غیرقابل تصور در حال حاضر، ادامه پیدا کند و ممکن است به توسعه های تازه ای در عرصه ی گزینه های کامپیوتر و اینترنت بیانجامد.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

بیست و ششم اسفند ماه 1398
March 16, 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

 

 

SEARCH