Sam Ghandchiسام قندچي بیل گیتس و اینکه چرا آینده نگرها پاندمی کرونا را پیش بینی نکردند
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/3176-corona-futurists.htm

Bill Gates and Why Futurists did not Predict Corona Pandemic

http://www.ghandchi.com/3176-corona-futurists-english.htm

مطالب مرتبط: 1    2    3    4    5

 

corona-gates

 

برخی می گویند بیل گیتس پاندمی کرونا را پیش بینی کرده بود و این ادعای خود را بر یک سخنرانی آقای بیل گیتس در سال 2015 مبتنی می کنند. آنرا تماشا کردم و فقط تصویری از یک ویروس در آن ویدیو دیدم که به ویروس کرونا شبیه است اما او چیزی درباره ی ویروس کرونا یا پیش بینی پاندمی کرونا نگفته است. و باید اضافه کنم که آینده نگرها این رویداد بسیار مهم را پیش بینی نکرده بودند، که امروز متأسفانه مجبوریم با آن دست و پنجه نرم کنیم. چرا؟ اجازه دهید چیزی را به یاد آوریم که آینده نگرها خیلی عالی پیش بینی کردند و آنهم جامعه ی اطلاعاتی بود که با دقت توسط دانیل بل در شاهکارش «برآمدن جامعه ی فراصنعتی» پیش بینی شده بود. در سالهای 1960 در رقابت با شوروی، بودجه ی پژوهشی زیادی در آمریکا به موضوع پتانسیل های تکنولوژی در آینده تخصیص یافت و دانیل بل خود در سالهای 1964 و 1965 عضو کمیسیون پرزیدنت درباره تکنولوژی بود. در مقایسه، دولت آمریکا بودجه های علوم و بویژه پروژه های مرتبط با بیولوژی را در 10 سال گذشته قطع کرده است. در واقع ما باید از بیل گیتس سپاسگزار باشیم که بنیاد ملیندا و بیل گیتس را برای پژوهشهای بیولوژی راه اندازی کرده که در دهه ی گذشته بسیار فعال بوده اند، هنگامیکه بودجه های دولتی برای پروژه های مرتبط با بیولوژی کاملاً محو شدند و بسیاری از استعدادهای بی نظیر در آمریکا تلف شدند و از عرصه ی پژوهشهای بیولوژی خارج شدند و کل کار پژوهشهای علمی را کنار گذاشتند. اما بودجه ی بنیاد گیتس در مقایسه با بودجه های پیشین دولتی برای علوم به قول آمریکایی ها نظیر یک قطره در سطل است. بنابراین تعجبی ندارد که آینده نگرها نتوانستند پاندمی کرونا را پیش بینی کنند. آینده نگرها اساس کار خود را بر پژوهشهای واقعی در دانشگاه ها و صنایع که توسط دانشمندان انجام می شود متکی می کنند، آنچه که در عرصه ی بیولوژی و بسیاری از عرصه های دیگر علوم در دهه ی گذشته وجود نداشت. سه سال پیش مقاله ای از صاحب این قلم منتشر شد تحت عنوان «وضعیت علوم تصویر خوشبینانه ای نیست که در مطبوعات می بینیم» و خواندن آن امروز که با پاندمی کوید-19 روبرو هستیم می تواند بیشتر درک شود.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

بیست و چهارم اسفند ماه 1398
March 14, 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

 

 

SEARCH