Sam Ghandchiسام قندچي یادداشتی برای خانم دکتر هنگامه شهیدی

سام قندچی

http://www.ghandchi.com/3281-hengameh-shahidi.htm

مطالب مرتبط: 1     2     3     4     5     6     7     8     9

   

hengameh-shahidi

 

دکتر هنگامه شهیدی، همیشه مطالب شما را در اینترنت می خوانم هرچند هیچوقت با شما آشنایی شخصی یا تماسی نداشته ام. دو سه هفته پیش که در توییتر دیدم از زندان آزاد شدید خیلی خوشحال شدم با اینحال گفتم تبریکی نگویم که یکوقت برای شما دردسر بیشتر درست نشود، اما همان دو هفته پیش مقاله ای را تحت عنوان «کرباسچی، فساد مالی مقامات دولتی، و واقعیات ایران»، در مورد بحث فساد که در توییتر مطرح کرده بودید، منتشر کردم. بحثم در آن مقاله نتیجه ی تجربه ی مستقیم بود. شخصاً در دو سال آخر رژیم شاه در شرکتی بنام راهور، مهندس مشاور پروژه طراحی کمربندی تهران بودم و برخی از قوسهای کلوتویید تقاطع ها را نیز طراحی کردم. در آن شرکت با همکاری شرکت فریمن فاکس لندن کار می کردیم و یکی از شرکاء هم آقای مهندس توسلی بود که بعد از انقلاب مدتی شهردار تهران بود. البته نه در آن شرکت و نه بعد، هیچ آشنایی با آقای مهندس توسلی نداشته و ندارم، و صاحب شرکت نیز که دکترای مهندسی ساختمان از فرانسه داشت، پسر ارتشبد شفقت بود که با سیاست کاری نداشت و رییس بسیار باسواد و مهربانی بود و البته با او در این 40 و اندی سال تماسی نداشته ام و امیدوارم سالم باشد. به هر حال از آن روزها سالها می گذرد اما می توانم با اطمینان به شما بگویم کاری که آقای کرباسچی در مقام شهردار تهران بعد از انقلاب در اجرای طرح کمربندی تهران انجام داد، خیلی چشمگیر بود. حالا آیا حقوق و مزایایی که به برخی مدیران و مجریان داد، فساد مالی بود، این بحثی است که امیدوارم در مقاله ی دو هفته پیش پاسخ گفته باشم. می دانم که موضوع بحث شما لزوماً آقای غلامحسین کرباسچی نبوده و شاید منظور دیگرانی است که در توییت خود نام برده اید که نمیشناسم. دو ساعت پیش هم که در توییتر دیدم نوشته اید که به دلیل نفوذ این افراد، دارید دوباره به زندان بر می گردید، خیلی متأثر شدم و در این چند سال که خبرهای مربوط به شما را می خواندم نگران وضع سلامتی شما بوده و هستم. با عرض خسته نباشید برای تلاشهایی که از دوران جنبش سبز تا کنون دنبال کرده اید آنهم وقتی اصلاح طلبانی که پشت شما را خالی کردند هنوز دارند نان جنبش سبز را می خورند، اما نه آنزمان مسأله شان اهداف جنبش سبز بود و نه امروز! واقعیت این است که جریان اصلاح طلبی سالهاست که به پایان رسیده و آنچه شما تحت عنوان «فساد» می بینید نتیجه ی این واقعیت است و نه آنکه علت آن باشد. راه آینده، «تغییر رژیم» به حکومتی سکولار و دموکراتیک است و خود مردم همه ی این دزدیها و فساد را بهتر از من و شما می دانند و چندان نیازی به افشاگری برای آگاه کردن مردم در مورد این واقعیات نیست. خیلی وقتها اصلاح طلبی ارتجاعی را کنار گذاشته ایم اما همان کارهایی را می کنیم که اصلاح طلبان می کنند. منظورم به کار بردن روشهای مسالمت آمیز مبارزه نیست که می شود برای هر هدفی به کار بست. منظورم این است که این توهم را ایجاد کنیم که گویی بدون سکولاریسم می شود زندگی مردم را درست کرد. قبول رژیم اسلامی به هر شکل یعنی قبول تبعیض بر اساس دین و ایدئولوژی که از بنیان، ضد دموکراتیک است و کمتر از جدایی کامل حکومت و مذهب نمی تواند راهگشا باشد. به هر حال باید بگویم که شما انسانی پرهمت و با عزم راسخ و نیت پاک هستید و بازهم با آرزوی سلامتی و شادی و روزهایی بهتر برای شما و خانواده ی محترمتان.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

هفتم اردیبهشت ماه 1399
April 26, 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

 

SEARCH