Sam Ghandchiسام قندچي داستان جوانی میلاد آقایی در نگاه سعید بهبهانی

سام قندچی

http://www.ghandchi.com/3278--milad-aghaei.htm

مطالب مرتبط: 1     2     3     4     5

   

milad-aghaei-javani

 

چند ساعت پیش یادداشتی نوشتم تحت عنوان «حق تعیین سرنوشت: گفتگوی میلاد آقایی» که درباره ی گفتگویی بود که روز گذشته آقای میلاد آقایی با آقای سعید بهبهانی در برنامه ای از تلویزیون میهن داشتند. آقای سعید بهبهانی در ابتدای مصاحبه، آقای میلاد آقایی را جوان خطاب کردند و بعد با نگاهی مجدد تلاش برای یافتن عبارتی مناسب تر بودند. آن صحنه مرا به یاد 15 سال پیش انداخت که تازه از کالیفرنیا به شهر واشنگتن آمده بودم و با خانمی که پیش از این نگارنده، از ساکنان این شهر، و از دوستان قدیمی هستند، و دو سه سالی از صاحب این قلم مسن تر، حرف میزدم. از ایشان پرسیدم که جلسات جبهه ملی در واشنگتن چطوری است؟ در پاسخ گفت هر وقت به آن جلسات می رود، بسیاری از شرکت کنندگان با ویلچر می آیند و همه او را جوان خطاب می کنند! البته بقیه ی نشستهای سیاسی در شهر نیز چندان تفاوتی نداشتند. خوانندگان عزیز، شما هم به قول معروف:

 

«من از مفصل این نکته مجملی گفتم،   تو خود حدیث مفصل بخوان ازین مجمل»*

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

ششم اردیبهشت ماه 1399
April 25, 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

 

 

SEARCH