Sam Ghandchiسام قندچي موج دوم کرونا: آمریکا باید حمله را رهبری کند

سام قندچی

http://www.ghandchi.com/3253-corona-offensive.htm

Corona Second Wave: US Should Lead the Offensive

http://www.ghandchi.com/3253-corona-offensive-english.htm

مطالب مرتبط: 1  

   

corona-offensive

 

موج دوم پاندمی کرونا هم اکنون در شماری از کشورها آغاز شده است. اساساً آمریکا در جنگ با کووید-19 در موضع دفاعی عمل کرده است. اکنون وقت آن است که حمله ی تهاجمی برای ریشه کن کردن این ویروس را در هرگوشه ی کشور شروع کنیم با هر وسیله ای که در اختیار داریم، و جهان را نیز برای همین کار رهبری کنیم. از بیمارستانها تا محل کار، از فرودگاهها تا مدارس، از مراکز خرید تا خانه ها، گروه ضربتی برای پاک کردن هر جاپای ویروس کرونا از هرگوشه زندگی ما لازم است. ما نمی توانیم در این جنگ در موضع تدافعی باقی بمانیم، و مهمتر آنکه باز کردن کشور وقتی در یک قدمی حمله ی موج دوم کرونا هستیم، نسخه ای برای خودکشی دسته جمعی است.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

بیست و هفتم فروردین ماه 1399
April 15, 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

 

 

SEARCH