Sam Ghandchiسام قندچي آینده نگری: آقای طبرزدی راه حل برای زندانهای سیاسی روشن است

سام قندچی

http://www.ghandchi.com/3240-zendane-siasi.htm

مطالب مرتبط: 1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12

   

bastille

 

دوست عزیز آقای حشمت طبرزدی، لحظاتی پیش در یوتیوب مصاحبه ی امروز شما را با تلویزیون دُر، تماشا کردم. از خبر ابتلای زندانی سیاسی محمد حسین سپهری، از امضا کنندگان بیانیه 14 نفر، به ویروس کرونا بسیار متأثر شدم. اما در مورد راه حل موضوع زندانیان سیاسی! تلاشهای شما را برای آتش بس رژیم با مخالفان در این زمان کرونا تمجید می کنم، با اینحال اینها مشکل را حل نخواهد کرد. برخورد اپوزیسیون به اصل موضوع زندانی سیاسی غلط است. درست که راهکارِ واقعی، تغییر رژیم است، لیکن جامعه ی قرن بیست و یکم صرفنظر از اینکه چه رژیمی در هر کشور بر سر کار باشد، نباید وجود زندانی سیاسی یعنی زندانی شدن بخاطر عقیده ی سیاسی متفاوت را، قابل قبول بداند. در نتیجه باید زندان های سیاسی را نابود کرد. شعار نمی دهم، این باید برنامه ی سیاسی همه ی نیروهای اپوزیسیون باشد، نه آنکه نظیر اصلاح طلبان به اصطلاح "جرم سیاسی" را نهادینه کنند و برحسب دیدگاه های سیاسی و نظری، شهروندان درجه ی اول و دوم و سوم خلق کنند با حقوق متفاوت، و این قوانینِ "جرم سیاسی" را باید بعنوان اختراع اصلاح طلبان، در تاریخ ثبت کرد که دستکمی از قوانین جیم کرو ندارد. کلاً در رابطه با زندان سیاسی، در زمان جنبش سبز موقعیتی بود که می شد تظاهرات میلیونی را بسوی زندانها هدایت کرد، درهای زندانها را شکست و زندانیان را آزاد کرد؛ اما اپوزیسیون، به شعار «زندانی سیاسی آزاد باید گردد»، محدود ماند، شعاری که جبهه ملی در همه ی سالهای پیش از انقلاب 57 مطرح می کرد ولی در پایان معلوم شد که راهِ کار، شکستن درهای زندانهای سیاسی توسط مردم بود. ابداً منظورم اقدام آنارشیستی نیست، بحثم این است که جنبشِ سبزِ 11 سال پیش در رابطه با زندان های سیاسی، اشتباه کرد. نمی دانم چرا این موضوع اصلاً در بحثهای نقد رهبران اصلاح طلب دوران جنبش سبز نظیر آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد، مطرح نمی شود! این بحثِ آینده نگری را از حالا باید مطرح کرد، که اگر حرکت مردمی در ابعاد جنبش سبز دوباره راه افتاد، رهبریِ آن، دوباره در رابطه با زندانهای سیاسی اشتباه نکند.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

بیست و سوم فروردین ماه 1399
April 11, 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

 

 

SEARCH