Sam Ghandchiسام قندچي کاخ سفید: صدای آمریکا پول شما را برای حمایت از رژیمهای خودکامه صرف می کند

سام قندچی

http://www.ghandchi.com/3237-wh-vs-voa.htm

WH: VOA spends your money to speak for authoritarian regimes

http://www.ghandchi.com/3237-wh-vs-voa-english.htm

مطالب مرتبط: 1     2     3      4      5      6      7      8

   

wh-vs-voa

 

روز گذشته کاخ سفیدِ پرزیدنت ترامپ، بیانیه ای را درباره ی صدای آمریکا منتشر کرد تحت عنوان: «صدای آمریکا پول شما را برای حمایت از رژیمهای خودکامه صرف می کند»! لحظاتی پیش مدیر صدای آمریکا خانم آماندا بِنِت بیانیه ای را در پاسخ به کاخ سفید، منتشر کرد. بعنوان یک ژورنالیست، از سیاستهای جناحی پرهیز می کنم، اما خلاف ادعای خانم بِنِت، اینکه مدیریت ارشد صدای آمریکا از چارتر صدای آمریکا پیروی نمی کند، حقیقت دارد. مثلاً سی اِن اِن، تصمیم گیری در سرویس فارسی صدای آمریکا را در یک دهه ی گذشته تحت کنترل خود داشته است. آقای استیو ردیش از مدیران پیشین سی اِن اِن تصدی موقت مقام مدیر سرویس فارسی را برعهده داشت، و بعد هم خانم ستاره درخشش را به مقام مدیر بخش فارسی صدای آمریکا رساند. آقای استیو ردیش و خانم ستاره درخشش کارمندان رسمی هستند و نه منصوب شده از طرف ریاست جمهوری، با اینحال جناحی عمل کرده و با سی اِن اِن و نایاک همکاری نزدیک جانبدارانه داشتند، و درباره ی سی اِن اِن و نایاک هم که می دانیم و دلیل اصلی آن چیزی است که کاخ سفید به درستی بیان کرده است. شخصاً شغلم را در صدای آمریکا 8 سال پیش به دلیل تبعیض سیاسی از دست دادم. سال گذشته در یک تقاضای کار، شغلم را در صدای آمریکا از سال 2005 تا 2013 لیست کرده بودم؛ اما، صدای آمریکا به کسی که برای بررسی تقاضای کار به آنها تلفن کرده بود به دروغ گفته بودند که هیچوقت آنجا کار نکرده ام. شانس آوردم که کپی قراردادهای قدیمی ام را داشتم و به جایی که تقاضای کار داده بودم، ارائه کردم. اینچنین دروغ صدای آمریکا مطمئناً غیرقانونی است. هیچگاه شکایت حقوقی علیه صدای آمریکا نکردم، و علیه هیچ کارفرمای پیشین نیز نکرده ام، این کار را نمی کنم. هیچوقت هم دروغ نمی گویم و هر کسی می تواند درست بودن آنچه را که درباره ی صدای آمریکا نوشته ام، مورد بررسی قرار دهد و هیچیک از این بحثها سیاستبازیِ جناحی نیست. مدیریت صدای آمریکا به عبارت ساده از چارتر آن مؤسسه پیروی نمی کند، و در آن مؤسسه تبعیض سیاسی بسیار فراوان است؛ مدیریت ارشد صدای آمریکا زندگی مرا نابود کرد!

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

بیست و دوم فروردین ماه 1399
April 10, 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

 

 

SEARCH