Sam Ghandchiسام قندچي راهی که مردم در  2 اسفند 98 با تحریم انتخابات آغاز کردند دشوار خواهد بود
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/3208-tahrime-entekhabaat.htm

مطالب مرتبط: 1      2      3      4      5

   

tahrim-entekhabaat

 

راهی را که مردم ایران با تحریم انتخابات در دوم اسفندماه 1398 آغاز کردند دشوار خواهد بود، و اکنون عده ای از چپی های دنبالچه ی اصلاح طلبان شروع کرده اند تبلیغ برای سید محمد خاتمی و تخطئه ی تحریم انتخابات، چرا که جناح اصولگرا کنترل مجلس را به دست آورد. پاسخ اینها روشن است که هر جناحی بر سر کار باشد این رژیم اسلامی ثابت کرده که فرقی در تبعیضها نخواهد بود و همه ی این بحثها را بارها تکرار کرده ایم. اصل کار این بود که مردم ایران یک ماه پیش، با موفقیت نخستین گام مسالمت آمیز را برای «تغییر رژیم» برداشتند، و راه دشوار است اما درست، و البته شیوع ویروس کرونا نیز بر سختی های مردم ایران و بقیه ی جهان افزوده، و هر روز خبر مرگ زندانیان در اثر کرونا از ایران میرسد از جمله مرگ 6 زندانی در روز گذشته در زندان فشافویه، و تا این رژیم بر سر کار است این جنایات آشکار که این دنبالچه های اصلاح طلبان حرفی از آن نمیزنند ادامه دارد، و مردم ایران نظیر 41 سال گذشته زندگی نخواهند داشت. اجازه ندهیم این دنبالچه های چپی اصلاح طلبان با سوء استفاده از دشواری های کار، بویژه به دلیل شیوع کرونا، در کار عظیمی که مردم در دوم اسفندماه 98 آغاز کردند، در دل مردم و اپوزیسیون، تردید ایجاد کنند و ما را فریب دهند. به قول هنرمند عزیز آقای نقی نقاشیان که با الهام از گنبد پیروزه ای نظامی گنجه ای یادآوری کرد مواظب «خوش باوری» باشیم که خوب می دانیم با ظاهر خیرخواهی، اصلاح طلبان و همکاران چپی آنها از جمله در اسفندماه 1394 برایمان فراکسیون امید را هدیه آوردند.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

هشتم فروردین ماه 1399
March 27, 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

 

 

SEARCH