Sam Ghandchiسام قندچي آتنا دائمی و دیگر زندانیان عملاً با کرونا به مرگ محکوم شده اند
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/3159-atena-daemi.htm

پی نوشت بیست و دوم اسفندماه 1398: آقای بازجو، آرش صادقی و آتنا دائمی نمیمیرند و همچون ستار بهشتی همیشه زنده اند

مطالب مرتبط: 1    2    3    4    5    6    7    8

 

atena-daemi

 

امروز آقای حسین دائمی پدر زندانی سیاسی خانم آتنا دائمی یادداشت زیر را در توییتر گذاشته است:

 

 

"نگرانی ما همچنان ادامه دارد،جان دخترم آتنا ودیگر زندانیها در خطراست، باپیگیری که انجام دادم هیچ نتیجه ای دربرنداشت،جواب یک کلمه اگر مرخصی به دخترت تعلوق بگیردبه شمااطلاع خواهیم داد، #آتنا_دائمی ، #زندانی_سیاسی  ، #کرونا_ویروس ،  @AtenaDaemi "*

یعنی زندانی سیاسی آتنا دائمی و دیگر زندانیان سیاسی در وضعیت شیوع کرونا در کل ایران و مشخصاً در زندانها، عملاً توسط رژیم محکوم به مرگ شده اند.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

پانزدهم اسفند ماه 1398
March 5, 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

 

 

SEARCH