Sam Ghandchiسام قندچي متأسفم که بعد از 41 سال بگویم که ما تازه اول راهیم
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/3138-avvale-raahim.htm

http://isdmovement.com/Index-All/2020/0220/022420.htm

مطالب مرتبط: 1    2    3    4    5    6

 

iran-avvale-raah

 

امروز برای نخستین بار مردم ایران با تحریم جدی انتخابات دروغین در کشور، یک «نه» بزرگ به 41 سال حاکمیت رژیم کوکلاکس کلانهای اسلامی بر ایران گفتند. اما واقعیت این است که اگر مردم ایران در دنیای مدرن، برنامه ی روشنی برای آینده ی خود داشتند از اول هم گرفتار این رژیم نشده بودند. زنده باد و مرده باد گفتن را سالها ست در ایران گفته و شنیده ایم و در همه ی کشورها چه پیشرفته و چه عقب مانده همینطور است، و در همین آمریکا با حدود 250 سال حاکمیتِ یک جمهوری سکولار دموکرات و آینده نگر، هنوز هر روز از فحش و بدو بیراهِ علنی به سیاستمداران تا بدگویی های در خفا و از پشت خنجرزدن سیاستمداران را به یکدیگر، مشاهده می کنیم و قرار نیست این چیزها نباشد، اما مسأله این بوده که در ایران، نیروهای ترقی خواه جامعه، برنامه ی روشنی چه قبل از تحولات اجتماعی و چه بعد از آن، نداشتند که به مردم ارائه کنند. خوشبختانه در چند سال اخیر این واقعیت تلخ تغییر کرده و بعد از شکل گیری حزب سکولار دموکرات ایرانیان با اطمینان می توان گفت که ما تازه اول راهیم، در حالیکه پیشتر، حتی اول راه نیز نبودیم، و فقط گیج بودیم و اینطرف و آنطرف می چرخیدیم، و اولِ راه بودن بسیار بهتر از آن است که بیش از یک قرن پس از آغاز مدرنیسم در ایران، همیشه تصور می کردیم که راه را می دانیم اما حتی نمی دانستیم که نمی دانیم. حالا که اولِ راه هستیم لازم است تلاش جدی کنیم و به امید سوشیانس و امام زمان نباشیم وگرنه دوباره ناامیدی بر ما مستولی خواهد شد، و یا پناه بردن به افیون را برایمان به ارمغان خواهد آورد، یا که خودکشی از طریق اقدامات ماجراجویانه ی آنارشیستی!  مخالفت با آنارشیسم به معنی توجیه تئوری بقا و بازگشت به راههای شکست خورده ی اصلاح طلبی نیست. اکنون به واقع دو سالی است که انقلاب قرن بیست و یکمی ایران آغاز شده و این دست ما است که این بار نیز به بیراهه نرویم.

  

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

دوم اسفند ماه 1398
February 21, 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

 

 

SEARCH