Sam Ghandchiسام قندچي پاسخی به آقای علی نصیریان در ارتباط با مرگ سردار قاسم سلیمانی
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/3057-ali-nassirian-qasem-soleimani.htm

مطالب مرتبط: 1    2    3    4    5    6    7    8    9

 

ali-nassirian-qasem-soleimani

 

روز گذشته آقای علی نصیریان در سوگ سردار قاسم سلیمانی گفتند:

 

"رفتار کسانی که ناجوانمردانه خون این سردار بزرگ ایران را به زمین ریخت از یادها نخواهد رفت."

 

 

در پاسخ آقای علی نصیریان باید گفت: آن رفتار همان گروگانگیری و نفرت آفرینی با شعار مرگ بر آمریکا برای 40 سال است که خون میلیونها ایرانی را بر زمین ریخت.

 

با آرزوی روزهای بهتر برای ایرانیان که هنوز عزادار صدها کشته ی قتل عام خیابانی آبان98 هستند که کمتر از دو ماه پیش بود و حتی اجازه ی برگزاری مراسم چهلم نداشتند و هنوز پدر زنده یاد پویا بختیاری و بسیاری از اعضای خانواده های جانباختگان آبان98 همچنان در بازداشت، و جملگی نیازمند کمک همه ی مردم ایران از جمله هنرمندانی همچون آقای علی نصیریان هستند، چرا که آن معترضان و خانواده هایشان از حمایت سپاه پاسداران و بسیج برخوردار نیستند که آنها را به گلوله بست و اظهارات فرماندهان بسیج از همان روزهای آبان ماه 98 هنوز در اینترنت موجود است که می توانید بخوانید و خود قضاوت کنید. درباره ی مراسم تشییع سردار قاسم سلیمانی بحث زیاد است، و حافظه ی تاریخی نیز همه چیز را به یاد خواهد داشت.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

هفدهم دی ماه 1398
January 7, 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

 

SEARCH