Sam Ghandchiسام قندچي نامه سرگشاده به پرزیدنت ترامپ درباره ی پارلمان عراق
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/3055-iraqi-parliament.htm

Open Letter to President Trump about Iraqi Parliament

http://www.ghandchi.com/3055-iraqi-parliament-english.htm

مطالب مرتبط: 1   2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12

 

trump-iraqi-parliament

 

پرزیدنت ترامپ عزیز،

 

ما شاهد «گیم چنجری» در خاورمیانه هستیم. همانطور که خوب می دانیم کوکلاکس کلانهای اسلامی متخصص استفاده از آزادی برای کشتن آزادی هستند. نگاهی به پاکستان اندازید وقتی سالها پیش دولت آن کشور اینترنت را چند روزی بلوک کرد، و اسلامگرایان همه ی خیابانها را اشغال کردند تا رفع فیلتر شد؛ در حالیکه رژیم اسلامی در ایران اینترنت را 15 سال است فیلتر کرده و هرکسی اعتراض کند را می کشد یا به زندان می اندازد، و اکنون «اینترانت ضدملی» درست کرده و همین دو ماه پیش هنگام قتل عام خیابانی معترضان آبان ماه 98، این رژیم کل اینترنت را قطع کامل کرد. تصمیم تازه ی پارلمان عراق را در همین راستا باید درک کرد چرا که کوکلاکس کلانهای اسلامی وحشت می آفرینند و از طریق ترور، قدرت نمایی می کنند و به اینطریق اعضای پارلمان عراق را می ترسانند که از آمریکا حمایت نکنند. اسلامگرایان و عواملشان در همین غرب هم از آزادی برای کشتن آزادی استفاده می کنند و تعجبی ندارد که همین کار را در عراق می کنند. پیشنهادم به شما این است که پشتیبانی خود را از مردم عراق که از اسلامگرایانِ همه رنگ جانشان به لب رسیده و با به خطر انداختن زندگی شان دارند بلند سخن می گویند، ادامه دهید، همانطور که مردم ایران از ایستادگی شما در برابر قلع و قم رژیم اسلامی حاکم بر ایران، قدردانی می کنند و به این رژیم پایان داده و آنرا با جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار جایگزین خواهندکرد، طرحی که 15 سال پیش در مخالفت با قولهای توخالی سید محمد خاتمی برای به اصطلاح "دموکراسی اسلامی" مطرح شد.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

شانزدهم دی ماه 1398
January 6, 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

 

 

SEARCH